Fagområde: Omdømme

Omdømmebygging – Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag 1999 – 2009

Studien viser behovet for å arbeide med omdømme og stedlig profilering, og kommer med konkrete forslag til tiltak og vektlegginger i omdømmearbeid.

Studien er gjennomført på oppdrag av Distriktssenteret og inngår som en av flere fagområder i kunnskapsstudien av relevante lokale og regionale samfunnsutviklingstiltak i perioden 1999-2009.

Studien synleggjør behovet for å arbeide med omdømme og stedlig profilering, og kommer med konkrete forslag til tiltak og vektlegginger i denne typen arbeid.

Stikkord: