Hopp over meny
Hopp over innhold

Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

I hvilken grad hemmer manglende tilgang på egnede boliger i distriktskommunene rekruttering av arbeidskraft?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret har kartlagt i hvilken grad arbeidgivere i Distrikts-Norge opplever at manglende tilgang på egnede boliger hemmer rekruttering av arbeidskraft.

Kartleggingen omfatter 147 distriktskommuner. Rapporten viser at det er utfordringer knyttet til manglende tilgang på egnede boliger i noen distriktskommuner. Rapporten belyser videre hvorfor det ikke er tilgjengelige boliger og peker på mulige tiltak som kan løse problemet.

Kartleggingen er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distritkssenteret.

Stikkord:
Tilbake til sidetopp
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.