Fagområde: Kommunereformen

Hode og hjerte? Lyst eller smerte?

Om lokal identitet og tilhørighet i kommunereformen.

Dette notatet tar for seg to spørsmål/tema:

  1. Har lokal identitet og tilhørighet noen betydning?
  2. Lokal tilhørighet som forhold mellom mennesker og steder.