Fagområde: Kommunereformen

Kommunesammenslåing og identitet – betyr identitet noe i teknokratenes lekegrind?

Dette notatet er bestilt av Distriktssenteret i forbindelse med en forskerworkshop om kommuner og identitet.

Noatet besvarer:

  • Hvordan kan ditt arbeid bidra til å forstå om og eventuelt hvordan identitet og tilhørighet virker inn i en kommunesammenslåingsprosess?
  • Hva er det behov for å vite mer om?