Fagområde: Omdømme

Følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009

Deltakerne på Omdømmeskolen 2009 mener at skolen har gitt ny kunnskap og satt omdømme som tema på den kommunale dagsorden. Avgjørende for suksess blir særlig om kommunene prioriterer arbeidet over tid, mener Distriktssenteret og evaluatoren Ordkraft AS.

Distriktssenteret arrangerte omdømmeskole første gang i 2009. Det var 37 deltakere fra 12 kommuner og 1 regionråd. Omdømmeskolen skal inspirere kommuner, småsamfunn og andre til å arbeide systematisk med profilering, omdømmeprosesser og stedsutvikling.  Børre Berglund reiselivsrådgiver var faglig tilbyder, og metoden Distriktssenteret lærer bort heter verdibasert posisjonering.

Ordkraft AS har på oppdrag av Distriktssenteret foretatt en følgeevaluering av deltakerne på omdømmeskolen. Kommunene Berlevåg, Bømlo, Jølster, Nord-Fron og Steinkjer er fulgt gjennom en periode på et år som grunnlag for å undersøke effekten av omdømmeskolen, både i forhold til arbeidsprosessene og konkrete resultat.

Deres erfaringer er at deltakelse på omdømmeskolen har gitt kommunene ny kunnskap og at omdømme som tema har blitt satt på den kommunale dagsorden. Det er også viktig å merke seg at de kommunene som hadde gjort et forarbeid før deltakelsen på omdømmeskolen har kommet raskest igang med strategiarbeidet. Dette henger også sammen med at de har avklart ressursbruken og ansatt egne prosjektledere.

Metoden verdibasert posisjonering oppleves som lett tilgjengelig, anvendbar og fungerer som et godt verktøy for å sette temaet omdømme på det kommunale sakskartet.

Omdømmebygging handler om å ta seg tid til et langsiktig strategisk arbeid. Følgeevaluering gir Distriktssenteret ny kunnskap som grunnlag for å planlegge flere omdømmeskoler.