Fagområde: Inkludering

Temahefte: Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling

Flere kommuner har tatt gode grep for at innvandrere skal bli en ressurs i samfunns- og arbeidsliv. Gjennom eksempler og tematekster gir dette heftet læring og inspirasjon til kommuner som ønsker å gjøre seg nytte av andre kommuners erfaringer, og bruke disse i eget utviklingsarbeid. Heftet er revidert i 2019.

Bruk gjerne heftet som inspirasjon og utgangspunkt for politiske diskusjoner og prioriteringer i kommunestyret, i samfunnsplanleggingen, samfunns- og næringsutviklingsarbeidet og i konkret arbeid med tilflytting, inkludering og kvalifisering av innvandrere.

Kommuner som trenger folk og arbeidskraft vil ha spesielt nytte av heftet. Det er også relevant for kommuner som har bosatt flyktninger og/eller har innbyggere som er familieinnvandrere eller arbeidsinnvandrere.

Inkludering og sysselsetting av innvandrere er viktig for lokal utvikling

Vellykket inkludering er en viktig del av det utviklingsarbeidet lokalt, siden innvandrere er med å forme lokalsamfunnet de bor i. Når innvandrere er i jobb og deltar i lokalsamfunnet, så bidrar de også til utvikling. Temaheftet viser eksempler på hvordan kommunene kan samarbeide med næringsliv, virkemiddelaktører, frivillighet og lokalsamfunnet forøvrig for å gi innvandrere innpass i arbeidslivet, og for at de skal bli inkludert på sentrale områder i samfunnet.

Tema som belyses med fagtekster og eksempler

  • Lokalsamfunn endrer seg med innvandring
  • Gi arbeidet med inkludering tydelig retning
  • Nettverk øker sjansen for jobb
  • Gode grep for å styrke sysselsettingen

Fagtekstene bygger på funn i rapporten Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering, som By- og regionforskningsinstituttet NIBR har gjennomført på oppdrag for Distriktssenteret og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Eksemplene i heftet skal gi inspirasjon og læring til kommuner som er interessert i hva som kan være den praktiske konsekvensen av muligheter, barrierer og anbefalinger som forskerne skriver om i rapporten.

Eksempel fra heftet: Inkluderingsnavet Berg Folkebibliotek

Distriktssenteret har laget heftet i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

Se også rapporten: Ny i Norden – Vägen til arbete. Nordisk ministerråd 2018.

Få temahefte tilsendt

Kommuner, fylkeskommuner eller andre som ønsker trykte hefter til arrangement, møter eller opplæring kan bestille hefter ved å fylle inn skjema under. Hefter blir tilsendt kostnadsfritt.

  • Brukes til sporing av pakke
  • Opplysninger som samles inn i dette skjemaet vil bli brukt til å sende ut hefter til bestiller. Opplsyningene vil bli slettet etter at formålet med innsamlingen er utgått, i henhold til vår personvernerklæring. Informasjon om hva heftene skal brukes til vil bli skilt fra personopplysningene.