Fagområde: Tilflytting

Drømmen om å bli flere

Læringshefte om tilflyttingsarbeid.

Dette heftet

  • forteller hvordan kommuner og regioner jobber med å tiltrekke seg nye innbyggere
  • forteller hvordan lokalt tilflyttingsarbeid kan bidra til økt tilflytting
  • gir gode tips for å lykkes bedre med arbeidet
  • gir råd om hvilke fallgruver du bør unngå