Fagområde: Omstilling

Presentasjoner/foredrag fra Omstillingskonferansen 2010

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Omstillingskonferansen gikk av stabelen 26. og 27. oktober 2010 på Stjørdal. Konferansen for kommuner og organisasjoner som er involvert i omstillingsarbeid samlet rundt 150 deltakere fra hele landet. Deltakerne er nøkkelpersoner fra nåværende og tidligere omstillingskommuner og omstillingsorganisasjoner, deltakere i prosjekt for bedret førstelinjetjeneste, samt representanter fra fylkeskommuner som arbeider med relaterte saker.

Årets tema var å tenke nytt rundt:

  • Lederutfordringer
  • Arbeidsmetoder
  • Tilgang til nye ressurser
  • Effektiv service til etablerere og bedrifter
  • Konkurransedyktige steder

I tillegg ble rapporten Langtidseffekter av omstillingsprogram presentert. Studien som ligger til grunn for denne sluttrapporten, har hatt som mål å øke kunnskapen om:

  • Langtidseffekter på nærings- og samfunnsutvikling av omstillingsprogram i 10 utvalgte kommuner/regioner 5-8 år etter programslutt
  • Sammenhenger mellom langtidseffekter og hvordan omstillingsprogrammene er organisert og gjennomført.

Omstillingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Distriktssenteret  og Kommunal- og regionaldepartementet.

Presentasjoner fra konferansen:

Omstillingskonferansen 2010

Reidar Sandal, styreleder Innovasjon Norge

Politikk for omstilling

Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet, Anja Kristin Salte Hjelseth

Behov for nye arbeids- og tenkemåter i omstillingsarbeidet?

Professor i geografi Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer

Tema: Effekter av omstillingsarbeid

– Har det nytta i det lange løp? Evaluering av langtidsvirkninger av omstillingsarbeid

Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling AS og forskningsleder Sverre Konrad Nilsen, SINTEF

Omstilling i Vågsøy/Måløy 2006-10

Daglig leder Alfred Bjørlo, Måløy Vekst AS

Omstilling i Meråker

Daglig leder Nils Karlsen, Meråker Utvikling AS,

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune

Prosjektleder Toril Svendsen, Lebesby i Vekst

– Partner i omstilling. Erfaringer med utviklingsfaktorer som gir best effekt

Direktør Halvor Holmli, Distriktssenteret

Bolyst og tilflytting

– Rekruttering av personer. Ikke bare bedrifter

Prosjektleder Ragnhild Dåsnes, Flytthit-prosjektet i Fjellregionen

– Omdømmebygging som strategi. Jakten på det unike

Daglig leder Harald Espeland, TIBE PR

Tilgang til nye ressurser

– Unge akademikere til distriktene

Framtidsfylket – et vellykket traineeprogram. Daglig leder Anne van Oorschot, Framtidsfylket AS

– Våre nye landsmenn som verdiskapere

Presentasjon av NHOs prosjekt Global Future. Regiondirektør Siri Mathiesen, NHO Agder

– Kommunens bruk av kultur som virkemiddel

Dr.polit Oddveig Storstad, Bygdeforskning

Fokus etablerere og bedriftsledere

– Bedriftenes ønsker, krav og forventninger

Grûnder Sigrid M. Jansen, designbyrået Form til fjells as

– Arbeidsmetoder og resultater i første linje

Daglig leder Tove Guldbrandsen, Odal Næringshage Utvikling AS

– Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid

Prosjektleder Liv Wilson, Hedmark fylkeskommune

Tema: Ledelse av samfunnsutvikling

Sosiale medier som lederverktøy

Aktiv bruk av sosiale medier i STORMBERG. Stormberggrûnder Steinar J. Olsen, Stormberg AS

Lederutfordringer i utviklingsarbeid

Erfaringer fra Husbankes arbeid i Groruddalen, Oslo Kommune. Ass. regiondirektør Tore Olsen Pran, Husbanken

 

Stikkord: