Namdalshagen Trainee

Et regionalt utviklingsprosjekt.

Namdalshagens Trainee er et av flere regionale utviklingsprosjekt som drives av Namdalshagen (Næringshage i SIVA-nettverket). Ordningen har ca 30 medlemsbedrifter i Namdalen, der noen tar inn traineer etterhvert som stillingene blir finansiert.

Hovedmålet er at ordningen skal til føre til bosetting i regionen og at bedriftene skal få tilført spesialkompetanse.  I tillegg til trainee-jobbene, tilbyr næringshagen coaching og kursing i for eksempel prosjektledelse, samt sosiale arrangementer. Prosjektperioden er satt til 2010 – 2015.

Aktiviteter

Tranieeprogram

Viktigste salgsargument

Gode karrieremuligheter

Samarbeidspartnere

Næringslivet

Målgrupper

  • Høyt utdannet arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
  • Ungdom

Hovedmål

Tilflytting av høyt utdannet arbeidskraft.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Namdalshagen Trainee er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.