Look North Trainee

Look North er et regionalt traineeprogram i Sør-Troms.

Det regionale traineeprogrammet i Sør-Troms, Look North Trainee gjennomføres i regi av Kunnskapsparken Nord. Det er et samarbeid mellom bedrifter i Sør-Troms og nordre Nordland som ønsker ung kompetanse og nye tanker inn i bedriften. Traineene får muligheten til å utvikle kompetansen sin innenfor opptil 3 ulike bedrifter til en konkurransedyktig lønn.

Programmet tilbyr et personlig utviklingsprogram, bedriftsintern veiledning og oppfølging, og deltakelse i et nettverk av andre traineer og vertsbedrifter. Opplegget skreddersys den enkelte trainee og hovedmålet er at de blir værende i regionen etter at traineeperioden er over.

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Ordningen er en av ni regionale traineeordninger som i rapporten Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram ble evaluert av ideas2evidence på oppdrag fra Distriktssenteret (2010).

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Look North Traninee  er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Ordningen inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.