Fagområde: Tilflytting

Fjelltrainee

En regional traineeordning for Fjellregionen.

Fjelltrainee er en regional traineeordning for Fjellregionen. Målet er å tilføre regionen ny kompetanse som kan bidra til en positiv utvikling for hele regionen. Nyutdanna personer fra høgskole og universitet tilbys jobb for en kortere periode – vanligvis to år – i flere lokale bedrifter.  Fjelltrainne er et rekrutteringstiltak for små og store bedrifter, kommuner og andre offentlige virksomheter.

Fjelltrainee er organisert som en medlemsorganisasjon og ble stiftet 8. september 2009. Organisering og gjennomføring bygger på erfaringer fra tilsvarende prosjekt i Mjøsregionen og Innherred i Nord-Trøndelag. Fjelltrainee er foreløpig finansiert med midler fra Blilyst, Hedmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Røros Kommune, Holtålen Kommune, Tynset Kommune, Flytthit/Regionrådet og medlemskontingenter. Fjelltrainee driftes per i dag av konsulentfirmaet Kommuniké AS. Nettportal er: www.fjelltrainee.no.

Aktiviteter

  • Trainee Program

Samarbeidspartnere

  • Blilyst
  • Hedmark Fylkeskommune
  • Innovasjon Norge
  • Regionråd/Flytthit

Hovedmål

Tilføre ny kompetanse som kan bidra til en positiv utvikling for hele regionen.

Målgrupper

Ungdom

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Fjelltrainee er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket er en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er en del av prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.