Tønsbergregionen – Verdiskaping, identitet og omdømme

Regionen ønsker bedre samarbeid mellom private og offentlige aktører på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå. Profesjonalisering av reiselivsnæringen i region og bedre markedsføring og synliggjøring av regionens kvaliteter og tilbud.

Fra Tønsbergregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Tønsbergregionen har over tid hatt en oppbremsing i verdiskaping og befolkningsvekst. TNT har en klar ambisjon om å snu denne trenden.

Hovedmålet med prosjektene er å øke den økonomiske verdiskapingen i regionen gjennom å utnytte mulighetene og potensialet som ligger i næringsutvikling knyttet til Færder nasjonalpark, bidra til at flere oppstartbedrifter lykkes og blir vekstbedrifter, og tiltrekke flere næringsetableringer og tilflyttere til regionene gjennom systematisk arbeid med attraksjons- og omdømmebygging og markedsføring. Det søkes om midler til tre delprosjekter.

  • Verdiskaping i Færder nasjonalparks randsone
  • Et moderne økosystem for gründerskap
  • Tønsbergregionen – en pulserende kystperle

De tre delprosjektene vil involvere private og offentlige aktører på tvers av kommunegrensene, sørge for kunnskapsinnhenting, bidra til nettverksarenaer og iverksette tiltak som har til hensikt å bli varige etter prosjektperioden er over.

Fakta Tønsbergregionen

Søkerkommune: Tønsberg
Samarbeidskommuner: Nøtterøy og Tjøme
Folketall i regionen: 68.365 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 205 km²