Regional vekstkraft i Inn-Trøndelag – Fase 2

Hvordan løfte seg fra kommunale planer til en felles regional satsing/utviklingsstrategi basert på naturlige komparative fortrinn og sikre nødvendig gjennomføringskraft.

Fra Steinkjer sin søknad til Byregionprogrammet:

Valgt tema: Regional næringsutvikling basert på regionens naturlige komparative fortrinn.

Våre samfunnsanalyser har tydelig vist at Steinkjerregionen har utfordringer i forhold til økonomisk vekst. Våre kilder peker, både i den kvalitative analysen og i den oppsummerende workshopen, på et stort næringspotensial, basert på naturlige komparative fortrinn – Den landbaserte bioøkonomien – som ikke utnyttes.

I fase 2 vil prosjektet ha fokus på to strategiske valg;

  • å få på plass en omforent og godt forankret «masterplan» for regionen med utgangspunkt i regionens komparative fortrinn.
  • utvikle regionens gjennomføringskraft ved å styrke samhandling, relasjoner og tillit mellom utviklingsaktørene.

Våre analyser viser at regionen med stor sannsynlighet ikke kan basere seg på at veksten i Trondheimsregionen og langs kysten vil være stor nok motor for vekst i vår region. Vår region må med andre ord basere sin vekst på en utnyttelse av våre regionale fortrinn.

Fakta Steinkjer

Søkerkommune: Steinkjer
Samarbeidskommuner: Verran, Snåsa, Inderøy
Folketall i regionen: 33.120 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 4.482 km²