Steinkjer

Byegionen Steinkjer har utviklet en tydelig og anerkjent regional grønn verdiskapingsmodell, satt fragmentering og samhandling på kartet, samt sørget for videreføring gjennom etablerte prosjekter

Mål for Steinkjer

  • Fase 1: Avdekke regionens komparative fortrinn for verdiskaping
  • Fase 2: Legge grunnlag for og skape regional næringsutvikling

Resultater

Samfunnsanalysen tydeliggjorde regionens sentrale utfordringer hvor relativt små og fragmenterte satsinger, introvert utviklingskultur og utydelig fokus på regionenes fortrinn var hovedingrediensen. Prosjektet har utviklet en tydelig og anerkjent regional grønn verdiskapingsmodell, satt fragmentering og samhandling på kartet, samt sørget for videreføring gjennom etablerte prosjekter. Prosjektet har ikke oppnådd nok selvstendig kraft til å utvikle egne næringslivssatsinger.

Steinkjes råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Avklar regionbegrepet.  Reformprosesser har utfordret samhandling rundt næringsutvikling
  2. Involver næringslivet tidlig i prosessen. Samfunnsanalysen tok mye fokus tidlig i prosjektet
  3. Forankring, forankring og forankring. Prosjektarbeidet har avdekket 13 prosjekter i regionen som har «kjempet» om fokus og midler.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Programmet videreføres gjennom etablerte regionale prosjekter med samme fokus. Økt verdiskaping på regionens komparative fortrinn. Konkrete prosjekter er: Landbruk 21 og AgriTech Norden. I tillegg jobbes det med utvikling av en strategisk Næringsplan for jordbruket i Inn-Trøndelag.

Utdrag fra Steinkjer sin søknad til Byregionprogrammet

Valgt tema: Regional næringsutvikling basert på regionens naturlige komparative fortrinn.

Våre samfunnsanalyser har tydelig vist at Steinkjerregionen har utfordringer i forhold til økonomisk vekst. Våre kilder peker, både i den kvalitative analysen og i den oppsummerende workshopen, på et stort næringspotensial, basert på naturlige komparative fortrinn – Den landbaserte bioøkonomien – som ikke utnyttes.

I fase 2 vil prosjektet ha fokus på to strategiske valg;

  • å få på plass en omforent og godt forankret «masterplan» for regionen med utgangspunkt i regionens komparative fortrinn.
  • utvikle regionens gjennomføringskraft ved å styrke samhandling, relasjoner og tillit mellom utviklingsaktørene.

Våre analyser viser at regionen med stor sannsynlighet ikke kan basere seg på at veksten i Trondheimsregionen og langs kysten vil være stor nok motor for vekst i vår region. Vår region må med andre ord basere sin vekst på en utnyttelse av våre regionale fortrinn.

Dokumenter

Fakta Steinkjer

Søkerkommune: Steinkjer
Samarbeidskommuner: Verran, Snåsa, Inderøy
Folketall i regionen: 33.120 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 4.482 km²