Ofoten

Det kanadiske firmaet Hive Blockchain har kjøpt et planlagt datasenter i Ballangen, og skal utvinne kryptovaluta i det som kan bli verdens største datasenter. Kommunene samarbeider tettere enn tidligere. Ofoten og Sør-Troms regionråd er i prosess for å slå seg sammen.

Mål for Ofoten

 • Strategisk næringsplan Ofoten
 • Marin kartlegging Ofoten, Efjord og Tysfjord
 • Stedsutvikling
 • Tidligfasekapital
 • Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten

Resultater

 • Den største suksessen er utviklingen i Ballangen med prosjektet Nye arbeidsplasser i Ofoten.  Ganske nylig har oppstartselskapet Kolos blitt solgt til HIVE blockchain for 100 millioner.  Dette betyr at det vil bli byggestart i løpet av 2018.
 • delprosjektene blitt gjennomført som planlagt, med unntak av stedsutvikling.
 • Arbeidet med handlingsplan til Strategisk næringsplan Ofoten er satt i gang.
 • I gang med å slå sammen Ofoten regionråd og Sør-Troms regionråd.

Ofotens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. «Holdningsarbeid» i byen for å vise de store ressursene som ligger i omlandskommuner.
 2. Ikke nødvendigvis bruk organisasjoner og systemer som tidligere ikke har prestert resultater.
 3. Bygg tillit mellom by og land.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Oppfølging av handlingsplanen Strategisk næringsplan.  Nytt fokus på overskudd av fornybar energi i regionen vil gi nye arbeidsplasser.

Utdrag fra Ofoten sin søknad til Byregionprogrammet

På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet har regionrådet gått inn for følgende temaer: Styrke regionale arenaer og overordnede samarbeidsprosjekter.

Konkret prosjektmål for fase 2 er: Utarbeide interregional utviklingsplan for økonomisk vekst og samhandling. Med delmål:

 • Strategisk næringsplan Ofoten
 • Marin kartlegging Ofoten, Efjord og Tysfjord
 • Stedsutvikling
 • Tidligfasekapital
 • Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten

Byregionprogrammet vil utføres i tett samarbeid med Sør-Troms. Narvik og Harstad er jevnstore byer som i større grad bør opptre som komplementære aktører og ikke som konkurrenter. Vi ønsker i prosjektperioden å utvikle disse byenes og regionenes komplementære sider slik at vi sammen står sterkere i den nasjonale og internasjonale konkurransen om kompetanse, kultur og næringsvirksomhet.

Dokumenter

Fakta Ofoten

Søkerkommune: Narvik
Samarbeidskommuner: Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Ballangen
Folketall i regionen: 26.095 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 4.662 km²