Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen

Prosjektmålet er å utrede og prøve ut tiltak som styrker samhold og verdiskaping i regionen, og som avklarerer nyttige spørsmål med relevans for kommunereformen.

Fra Kristiansundsregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Seks nordmørskommuner søker deltakelse i Byregionprogrammets fase 2. Tema for neste fase er:

  • Nordmørsbyen
  • Felles planstrategi
  • Areal- og næringssatsing
  • Tjenestesamarbeid

Nordmørskommunene Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund har sammen fått utredet hvordan vi kan forsterke samarbeidet i vår region. Rapporten tar for seg to viktige områder for innbyggerne på Nordmøre, bedre og tettere tjenestesamarbeid og bedre og mer helhetlig nærings- og arealsamarbeid.

Vi har fått anvist store potensialer for både kvalitetsforbedringer og økonomiske innsparinger, og vi der for oss en mer spisset næringssatsing for å oppnå den ønskede regionforstørring – knytte regionens næringsliv tettere sammen, stimulere til innovasjon, utvikle strategier for rekruttering og kompetanse.

Aure kommune ønsker fortsatt en rolle som observatør. Dette arbeidet vil gå parallelt med kommunereformarbeidet.

Fakta Kristiansundsregionen

Søkerkommune: Kristiansund
Samarbeidskommuner: Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Smøla, Aure (observatørstatus)
Folketall i regionen: 39.680 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 1.505 km²