Kristiansundsregionen

I løpet av Byregionprogrammet har Kristiansundregionen vedtatt felles planstrategi og kartlagt muligheter og utfordinger for regional arbeidsdeling i tjenesteproduksjonen.

Mål for Kristiansundregionen

I løpet av Byregionprogrammet har Kristiansundregionen jobbet med følgende tema:

 • Felles planstrategi
 • Areal- og næringsstrategi
 • Nordmørsbyen
 • Tjenestesamarbeid

Resultater

 • Vedtatt felles planstrategi
 • Kartlagt mulighetsrommet, og åpenbart utfordringene for regional arbeidsdeling i tjenesteproduksjonen
 • Etablert felles presentasjon av næringsarealer og annen infrastruktur som kan videreføres
 • Skapt noen forventninger som ikke kunne innfris

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Utvikle bysatsingen til fylkeskommunen (BRM) for å fortsette de gode prosessene fra Byregionprogrammet.
 • Felles profilering av næringsarealer i regionen
Utdrag fra Kristiansundsregionen sin søknad til Byregionprogrammet

Seks nordmørskommuner søker deltakelse i Byregionprogrammets fase 2. Tema for neste fase er:

 • Nordmørsbyen
 • Felles planstrategi
 • Areal- og næringssatsing
 • Tjenestesamarbeid

Nordmørskommunene Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund har sammen fått utredet hvordan vi kan forsterke samarbeidet i vår region. Rapporten tar for seg to viktige områder for innbyggerne på Nordmøre, bedre og tettere tjenestesamarbeid og bedre og mer helhetlig nærings- og arealsamarbeid.

Vi har fått anvist store potensialer for både kvalitetsforbedringer og økonomiske innsparinger, og vi der for oss en mer spisset næringssatsing for å oppnå den ønskede regionforstørring – knytte regionens næringsliv tettere sammen, stimulere til innovasjon, utvikle strategier for rekruttering og kompetanse.

Aure kommune ønsker fortsatt en rolle som observatør. Dette arbeidet vil gå parallelt med kommunereformarbeidet.

Dokumenter

Fakta Kristiansundsregionen

Søkerkommune: Kristiansund
Samarbeidskommuner: Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Smøla, Aure (observatørstatus)
Folketall i regionen: 39.680 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 1.505 km²