Hamarregionen – med rom for å skape

Hovedmålet for Hamarregionen er å styrke regionens konkurransekraft og gjennom vekst både i befolkning og i næringsliv. Dette skal skje gjennom godt samspill, offensiv næringsutvikling og profilering.

Utdrag fra Hamarregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hamarregionen har investert betydelig i byutvikling og tettstedsutvikling i tett samarbeid med næringslivet. Med bakgrunn i investeringer som gjøres tilknyttet infrastruktur og byutvikling forventes det et betydelig taktskifte, med økende vekst i befolkning og næringsliv. Ved å bli en region med tydelig egen identitet og god vekst i næringslivet vil vi få økonomisk vekst i regionen som helhet, for fylket og Innlandet for øvrig. Dette vil bidra til en nødvendig avlastning av forventet befolkningsvekst i Osloregionen. Prosjektet har to hovedsatsingsområder:

  • Rom for å skape – næringsutvikling og innovasjonsarbeid
  • Identitetsforsterking og profilering

”Rom for å skape” beskriver en større satsing på å forsterke næringslivet i Hamarregionen i tett samarbeid mellom næringsliv og kommunene. Dette skal skje gjennom fokus på økt innovasjon og forskning, kunnskapsinnhenting, nye kreative møteplasser, konseptutvikling og metodikk.

I identitetsplattformen er det definert fire hovedløfter som vi vil bruke som utgangspunkt for vårt profileringsarbeid. Vi er i starten av et langsiktig arbeid, hvor regionen gjøres kjent nasjonalt et godt sted med rom for å skape, med gode muligheter for et aktivt og sunt liv, godt vertskap og Norges spiskammer. Det er viktig å jobbe videre med å skape stolthet hos innbyggere, politikere og næringsliv.

Dokumenter

Fakta Hamarregionen

Søkerkommune: Hamar
Samarbeidskommuner: Løten, Ringsaker, Stange
Folketall i regionen: 91.015 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.464 km²