Midt-Telemark

I løpet av Midt-Telemark sin periode i Byregionprogrammet, har regionen fått opp mot 50 nye kompetansearbeidsplasser og samarbeidsavtale om regional utivlikng mellom kommunene og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er kommet på plass.

Mål for Midt-Telelmark

Prosjektmål

 • Innovasjon- og kunnskapsdeling mellom næringsliv, kommunene, høgskole og videregående skoler
 • Høgskolesenteret Bø som motor for ny vekst og utvikling i regionen.

Effektmål

 • Økt kompetanse hos ledere og ansatte i bedrifter og kommunene
 • Økt kjennskap til tilgjengelige kunnskapsmiljøer i regionen
 • En bedre kultur for deling og samarbeid
 • Økt nytenking og utvikling i næringsliv, offentlig sektor og FOU/undervisningsmiljø
 • Styrke HSN som en utviklingspartner for regional utvikling og næringsutvikling i Midt-Telemark

Resultater

47 nye kompetansearbeidsplasser mellom 2014 og 2017. Minst 20 bedrifter inngår i nettverk om studentarbeid med HSN. Over 50 bedrifter har deltatt på kurs og kompetansehevingstiltak i regi av HSN og videregående skoler. HSN er i gang med å lage systemer som skal fange opp eksakte tall på samarbeid mellom bedrifter og studenter ved HSN. På HSNs hjemmesider finst det et eget kontaktskjema der bedrifter som ønsker samarbeid kan ta kontakt.

Øvrige resultater:

 • samarbeidsavtale mellom kommunene i Midt-Telemark og HSN om partnerskap om regional utvikling
 • Demola, innovasjonsverktøy mellom studenter og næringsliv er tatt i bruk
 • Start Opp for lokale for nyetablerte bedrifter og studenter er startet opp
 • Kommunene har laget elev- og studentmelding for Midt-Telemark,  som beskriver kommunenes vertskapsrolle for tilflyttede elever og studenter

Midt-Telemarks råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Ha konkrete resultatmål å jobbe etter. Slik blir det lettere å lykkes og å konkretisere hva som skal til for å nå målene.
 2. Velg tema for samarbeid som dere kan lykkes med uten at det blir utkonkurrert av andre store politiske prosesser.
 3. Løft blikket sammen!

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Demola – innovasjonssamarbeid mellom Høgskole, studenter og næringsliv

Oppfølging av studentmelding – samarbeid mellom 3 kommuner, høgskole, studentsamskipnad, Nome og Bø videregående skoler og folkehøgskole

Karrieredagen – årlig studentarrangement som har blitt styrket. Samarbeid mellom Høgskole, studenter og Midt-Telemark næringsutvikling as

StartOpp lokale – etablert tilbud til nystartede bedrifter og studenter, studentbedrifter. Blir også brukt til undervisning og samlingssted for student- organisasjoner.  Midt-Telemark næringsutvikling fortsetter å etterspørre kompetansetiltak på vegne av næringslivet i regionen

Utdrag fra Midt-Telemark sin søknad til Byregionprogrammet

I løpet av 2014, fase 1, er det gjennomført prosesser mellom kommuner, kompetanseinstitusjoner og næringsliv i Midt-Telemark med sikte på å lage en ny strategisk næringsplan for regionen. I denne planen er det valgt ut hovedsatsinger som regionen mener er strategisk viktig å arbeide videre med for å utløse ytterligere vekst i arbeidsplasser i kommunene.

Midt-Telemark er et kompetansesenter i Telemark med Høgskolen i Bø (1800 studenter), Bø videregående skole og Nome videregående skole med avdelingene Lunde og Søve. Utdanningsnivået i befolkningen er høyt, men tallet på arbeidsplasser i kompetansekrevende arbeidsplasser er uforholdsmessig lavt. Resultatene i samfunnsanalysen tilsier at det ligger et stort potensiale i å redusere flaskehalsene som i dag hindrer samarbeid mellom kompetansemiljøa og næringslivet.

Det skal innarbeides prosesser som løpende sikrer styrket og vedlikeholdt kunnskap, samspill og delingskultur mellom næringsliv, Høgskolen i Telemark, videregående skoler og kommunene. Det vil også være naturlig å se på frivillige aktører og Fylkeskommune som samarbeidspartnere i enkelte prosesser. Målet er å skape en god vekstkultur i regionen.

Dokumenter

Fakta Midt-Telemark

Søkerkommune:
Samarbeidskommuner: Nome, Sauherad
Folketall i regionen: 16.953 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 933 km²

Eksempel fra Midt-Telemark

Tettare samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene skal bidra til å skape flire og nye typer kunnskapsarbeidsplasser i regionen. Se eksempel fra Midt-Telemark.