Byregion Midt-Telemark

Prosjektet ønsker å skape en god vekstkultur i Midt-Telemark gjennom innovasjon- og kunnskapsdeling mellom næringsliv, høgskole og videregående skoler. Gjøre høgskolesenteret Bø til en motor for ny vekst og utvikling i regionen.

Tettare samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonane skal bidra til å skape fleire og nye typar kunnskapsarbeidsplassar i regionen. Sjå eksempel frå Midt-Telemark.

Fra Midt – Telemark sin søknad til Byregionprogrammet:

I løpet av 2014, fase 1, er det gjennomført prosesser mellom kommuner, kompetanseinstitusjoner og næringsliv i Midt-Telemark med sikte på å lage en ny strategisk næringsplan for regionen. I denne planen er det valgt ut hovedsatsinger som regionen mener er strategisk viktig å arbeide videre med for å utløse ytterligere vekst i arbeidsplasser i kommunene.

Midt-Telemark er et kompetansesenter i Telemark med Høgskolen i Bø (1800 studenter), Bø videregående skole og Nome videregående skole med avdelingene Lunde og Søve. Utdanningsnivået i befolkningen er høyt, men tallet på arbeidsplasser i kompetansekrevende arbeidsplasser er uforholdsmessig lavt. Resultatene i samfunnsanalysen tilsier at det ligger et stort potensiale i å redusere flaskehalsene som i dag hindrer samarbeid mellom kompetansemiljøa og næringslivet.

Det skal innarbeides prosesser som løpende sikrer styrket og vedlikeholdt kunnskap, samspill og delingskultur mellom næringsliv, Høgskolen i Telemark, videregående skoler og kommunene. Det vil også være naturlig å se på frivillige aktører og Fylkeskommune som samarbeidspartnere i enkelte prosesser. Målet er å skape en god vekstkultur i regionen.

Fakta Midt-Telemark

Søkerkommune:
Samarbeidskommuner: Nome, Sauherad
Folketall i regionen: 16.953 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 933 km²