Robuste, bærekraftige sentre i felles bo og arbeidsregion

Valg av tema og utviklingsmuligheter for fase 2 er knyttet til en forventet sterk vekst i antall innbyggere. Ikke bare i søkerkommunene, men også i tilstøtende kommuner av samme størrelse og i Bergen.

Fra Fjell sin søknad til Byregionprogrammet:

Det er valgt tre temaer som vil prioriteres i fase 2.

  • Felles gang og sykkel strategi
  • Fremtidens boliger og boområder
  • Arbeidsplasser og næringsliv

I fase 1 deltok Bergen, Askøy, Fjell og Lindås. Bergen var prosjektleder men har valgt å gå ut av byregionprogrammet. Fjell kommune søker sammen med Lindås, Meland og Os tilskudd til å utvikle strategier og iverksette aktiviteter og tiltak for å møte utfordringer som ble avdekket gjennom samfunnsanalysen i fase 1 av byregionprogrammet.

Det er to klare trekk i regionen som ble avdekket i arbeidet med fase 1 som har lagt grunnlaget for det videre samarbeidet. Det ene er satsningen på og utkilingen av sentrum i deltakerkommunene. Det andre er erkjennelse av at kommunene som ligger rundt Bergen må tenke nytt rundt egen utvikling og skape mer vekst i egen kommune.

En forutsetning for at regionen opprettholde sin attraktivitet er at det igangsettes tiltak som kan spre veksten utover. For å skape vekst i hele regionen tenker de omkringliggende kommunene spesielt rundt hvordan de kan bidra med utvikling av egen vekstkraft. For å møte og realisere utviklingspotensialet satses det i dag sterk på utvikling av attraktive bysentrum i kommunene rundt Bergen.

Fakta Fjell

Søkerkommune: Fjell
Samarbeidskommuner: Os, Meland, Lindås
Folketall i regionen: 66.662 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 818 km²