Hopp over meny
Hopp over innhold

Smart mobilitet i distriktene

Hva er smarte løsninger for kollektivtransport i distrikter med spredtbygd bosetning og lange avstander? Det har læringsnettverket «Smart mobilitet i distriktene» sett nærmere på.

gul buss. to personer går på. foto.

Foto: Telemark Fylkeskommune

Smart mobilitet i distriktene (2020-2022) var et prosjekt i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet, med mål om å samle og dele kunnskap, kartlegge muligheter og utfordringer om smart mobilitet og nye kollektivløsninger i spredtbygde strøk.

Læringsnettverk for fylkeskommuner

Et to-årig læringsnettverk for fylkeskommuner var en sentral del av prosjektet. Kunnskapen fra nettverket gir et bredt grunnlag for å videreutvikle og dele god praksis i fylkeskommunene, og legge til rette for smarte transportløsninger i distriktsområder.

Statens vegvesen, Distriktssenteret og KS fulgte nettverket.

Kunnskap fra prosjektet

Nordlandsforskning har hatt oppdrag med følgeforskning og sluttrapport fra prosjektet.

Gjennom prosjektet er eksisterende satsinger og tiltak på smart mobilitet i distriktsområder kartlagt, både i Norge og internasjonalt. Arbeidet er sammenstilt i rapporten Smart mobilitet i distriktene – Sammenstilling av nasjonal og internasjonal kunnskap. Nordlandsforskning har videre sammenstilt erfaringer fra diskusjoner og samlinger i nettverket, og gjort dypdykk i et utvalg pilotsatsinger.

 

Kunnskapsnotat med erfaringer og læringspunkt fra nettverkssamlinger:
Diskusjonsnotat, kunnskapsoppsummering: Læringsnettverk for smart mobilitet i distriktene

Kunnskapsnotat om lokale pilotprosjekt og løsninger for smart mobilitet i distriktsområder:

Testarena Norefjell: Mer enn smart mobilitet

Brenner for grønn mobilitet på bygda

Transportsuksess i Vevelstad

Teknologi kan gi bedre transport til lavere pris

Distrikter + droner = sant

Hør NF-Poddens episode «Hva er forskjellen på smart mobilitet i byen og på bygda?»

Våre kontaktpersoner for Smart mobilitet i distriktene

Se alle ansatte

Mona Handeland

E-post: [email protected]

Telefon: 481 68 284

Trude Risnes

E-post: [email protected]

Telefon: 481 68 287

Tilbake til sidetopp
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.