Hopp over meny
Hopp over innhold

Smart mobilitet i distriktene

Hva er smarte løsninger for kollektivtransport i distrikter med spredtbygd bosetning og lange avstander? Det ser læringsnettverket «Smart mobilitet i distriktene» nærmere på.

gul buss. to personer går på. foto.

Foto: Telemark Fylkeskommune

Prosjektet Smart mobilitet i distriktene er eid av Kommunal- og distriktsdepartementet, og ledes med støtte fra Nordlandsforskning. Prosjektet har som mål å samle og dele kunnskap om smarte kollektivløsninger i spredtbygde strøk, og kartlegge muligheter og utfordringer ved nye løsninger.

Læringsnettverk for fylkeskommuner

Et to-årig læringsnettverk for fylkeskommuner er en sentral del av prosjektet. Læringsnettverket samler og deler erfaringer og kunnskap, og er et grunnlag for å videreutvikle god praksis i fylkeskommunene. Læringsnettverket skal bidra til at det legges til rette for et godt samferdselstilbud i distriktene.

Distriktssenteret deltar i nettverket, sammen med Statens vegvesen og KS.

Kunnskap fra prosjektet

Gjennom prosjektet har Nordlandsforskning kartlagt eksisterende satsinger og tiltak på smart mobilitet i distriktsområder, i Norge og internasjonalt. Arbeidet er sammenstilt i rapporten Smart mobilitet i distriktene – Sammenstilling av nasjonal og internasjonal kunnskap. Nordlandsforskning sammenstiller også erfaringer fra diskusjoner og samlinger i nettverket, og gjør dypdykk i et utvalg av lokale pilotsatsinger.

Kunnskapsnotat med erfaringer og læringspunkt fra nettverkssamlinger:
Diskusjonsnotat, kunnskapsoppsummering: Læringsnettverk for smart mobilitet i distriktene

Kunnskapsnotat om lokale pilotprosjekt og løsninger for smart mobilitet i distriktsområder:

Testarena Norefjell: Mer enn smart mobilitet

Brenner for grønn mobilitet på bygda

Transportsuksess i Vevelstad

Teknologi kan gi bedre transport til lavere pris

Distrikter + droner = sant

Våre kontaktpersoner for Smart mobilitet i distriktene

Se alle ansatte

Mona Handeland

E-post: [email protected]

Telefon: 481 68 284

Trude Risnes

E-post: [email protected]

Telefon: 481 68 287

Tilbake til sidetopp
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.