Norges første traineeprogram

Trainee Innlandet er Norges første og største regionale traineeprogram. Fram til i dag har de hatt 92 traineer fordelt på 12 kull

Trainee Innlandet ble startet under navnet Vikinglauget Trainee i 1998 og er et nettverkssamarbeid mellom bedrifter og næringsklynger i Hedmark og Oppland.

Hovedmålet for Trainee Innlandet er å rekruttere og beholde ung kompetanse til regionen.

Tilbyr en «stjernestart» på karrieren

Målgruppen er unge nyutdannede akademikere med minimum fire årannelse på høyskolenivå. Ordningen ønsker seg kandidater fra alle fagområder, og tilbyr jobb i tre bedrifter i løpet av to år. I løpet av traineeperioden får traineen et 20 dagers kompetanseprogram innen kommunikasjon, ledelse og endringsarbeid. Her blir erfaringer fra traineenes jobbhverdag knyttet opp mot teori, samtidig som tverrfaglig samarbeid mellom traineene settes i fokus. I tillegg deltar traineene i markedsføringsarbeidet av Trainee Innlandet, som gir både faglig og sosialt utbytte for traineegruppa.

Ønsker ikke offentlig støtte

 

Trainee Innlandet er et godt eksempel på hvordan ulike virksomheter i en region kan stå samlet om en felles oppgave. De har vist at det er mulig å legge til rette for at regionale traineeordninger kan være selvfinansierende, gjennom at medlemsbedriftene forstår den bedriftsøkonomiske- og omdømmemessige egennytten. Her har mange regioner mye å lære.Trainee Innlandet ser det som et poeng at de ikke skal være avhengig av offentlig støtte. På denne måten får bedriftene et større eierskap til ordningen og bidrar selv mer til at ordningen skal fungere godt.

Halvparten bosetter seg i regionen

Studien «Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram» viser at 50 % av Trainee Innlandets traineer er bosatt tre år etter avsluttet traineeperiode. Distriktssenteret mener at Trainee Innlandet i stor grad har klart å etablere et godt omdømme og tiltrekke seg kompetanse til regionen i sterk konkurranse med hovedstaden. Trainee Innlandet har imidlertid dårligst bosettingsprosent av de 9 evaluerte traineeprogrammene i traineestudien, og bør jobbe målrettet med beholde kompetansen i regionen på lang sikt.

Et godt forbilde

Distriktssenteret mener at Trainee Innlandet har banet vei og vært et godt forbilde for andre regionale traineeprogram i Norge. De har realisert en god ide og raust latt andre regioner lære og etablere lignende program. Hvis Trainee Innlandet nå skal lære av andre traineeprogram, kan det være å vurdere om deres «flytt heim»-strategi blir for tydelig. Trainee-undersøkelsen har vist, at det er de regionale traineeprogrammene som legger minst vekt på traineenes tilknytning til regionen, som lykkes best med å beholde traineene i regionen etter at de er ferdige med traineeperioden.

Stikkord:
Steder: