Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland

Prosjektmålet er å forsterke samspillet mellom grenlandskommunene for å øke konkurransekraften som næringsregion.

Fra Grenland sin søknad til Byregionprogrammet:

Grenland har hatt en langt svakere vekst enn landsgjennomsnittet de siste 10-15 årene mht befolkningsvekst, vekst i antall arbeidsplasser mm. Grenland har gjort dette til tema for sin deltakelse i Byregionprogrammet.

Prosjektet «Mer vekst i Grenland – utvikling i by og omland» – fase 2 er tredelt:

  • Ny strategisk næringsplan for Grenland, herunder kunnskapsgrunnlag og dialogprosesser.
  • Kartlegging og strategi for næringsarealer i Grenland.
  • Deltakelse som pilotregion i Telemarksforskings prosjekt «Skandinavisk vekstkultur» for å tilegne oss kunnskap som vil være nyttig i kommunene og regionens arbeid for å styre vår attraktivitet som næringsregion.

I samfunnsanalysen anbefales det å gjennomføre en mer helhetlig analyse, og at en slik analyse ser på muligheter og utfordringer knyttet til næringsstruktur, arbeidsmarked, innovasjon og kompetanse, kommunale tjenester, attraksjonskraft, kulturtilbud, internasjonalisering og samarbeid om næringsutvikling. Samfunnsanalysen anbefaler også at man foretar en omdømmeundersøkelse for Grenlandsregionen, og at det lages en felles strategi for næringsarealer.

Fakta Grenland

Søkerkommune: Skien
Samarbeidskommuner: Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan
Folketall i regionen: 120.748 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.648 km²