Lillehammerregionen

Lillehammerregionen har etablert Gudbrandsdalstinget som politisk møteplass. 12 ordførere og fylkesordfører har signert erklæring om samarbeid. Gudbrandsdalstinger har inngått intensjonsavtale med Høgskolen i Innlandet.

Mål for Lillehammerregionen

 • Utvikle Lillehammer og Gudbrandsdalen til en attraktiv og ledende bo- og fritidsregion med utgangspunkt i by og fjell og de muligheter som ligger i moderne bosetting.
 • Kommunene i byregionen skal utgjøre et aktivt nettverk av innovative kommuner.

Resultater

 • innovasjonsskole med deltagelse fra alle kommunene og fylkeskommunen
 • Fritidsboliger og lokal verdiskaping, ØF-rapport 02/2017
 • Samlet regionen i Gudbrandsdalstinget som politisk møteplass
 • 12 ordførere og fylkesordfører har signert Viljeserklæring om samarbeid
 • Gjennomført første Gudbrandsdalsting/ordførermøte 11. april 2018
 • Inngått intensjonsavtale om samarbeid mellom Gudbrandsdalstinget og Høgskolen i Innlandet

Lillehammerregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Aktiv bruk av felles fortrinn, kultur og historie – fordi det samler
 2. Tilgang på ressurser til å samles og gjennomføre aktiviteter – fordi det gjør det enklere å samarbeid
 3. Raushet og romslighet hos partene i samarbeidet – fordi det både utfordrer og gir den enkelte muligheter til å gi og ta

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Utvikle en Gudbrandsdalspraksis innenfor områdene medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører.  I første omgang skal følgende tre tiltak gjennomføres:

 • Etablering av råd for deltidsinnbyggere
 • Samarbeide om planstrategi
 • Utvikle kommunikasjonsplattform for innovativ innbyggerdialog

Gudbrandsdalstinget skal samles to ganger årlig, et ordførermøte (inkl. fylkesordfører) og et møte med bredere representasjon fra formannskapene og fylkesutvalget.

Definerte samarbeidspartnere er så langt Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning, fylkesmannen, KS og Innovasjon Norge

Utdrag fra Lillehammer sin søknad til Byregionprogrammet

Lillehammer by er porten til Gudbrandsdalen og en viktig merkevare for regionen. Fjellområdene har lenge vært attraktive for fritidsboliger og antallet fritidsboliger i Lillehammer og Gudbrandsdalen er i stadig vekst. Økning i antall og tilstedeværelse av fritidsboliginnbyggerne (deltidsinnbyggere) skaper muligheter for større økonomiske ringvirkninger, men innebærer også økte forventninger og krav til lokalsamfunnet.

Med bakgrunn i dette setter prosjektet søkelys på følgende overordnede problemstilling: Hvordan kan moderne bosetting skape grunnlag for utvikling og økt verdiskaping i Lillehammer og Gudbrandsdalen?

Videreutvikling av Lillehammer og Gudbrandsdalen som attraktiv og ledende bo- og fritidsregion skal skje gjennom kunnskapsinnhenting og iverksetting av lokalt forankrete strategier og tiltak med utgangspunkt i hovedtema By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og økt verdiskaping i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Dette skal skje ved at det i prosjektet arbeides med tre deltema:

 1. Handlingsrom og tradisjon/kultur innen planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon
 2. Innovasjon og verdiskaping med utgangspunkt i moderne bosetting
 3. Nettverk av innovative kommuner i Gudbrandsdalen

For å gi programsatsingen politisk forankring og kraft skal det etableres et Gudbrandsdalsting bestående av politisk ledelse i kommunene.

Dokumenter

Fakta Lillehammer

Søkerkommune: Lillehammer
Samarbeidskommuner: Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu
Folketall i regionen: 71.037 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 14.753 km²