Byregionprosjektet fase 2 – Kongsvingerregionen

Kongsvingerregionen – tidligere Glåmdalsregionen – har i fase 1 gjennomført en samfunnsanalyse som konkluderer med at det er avgjørende for regionen å jobbe sammen for å øke antall arbeidsplasser.

Fra Kongsvingerregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

I fase 2 skal det jobbes med følgende tiltak for å bidra til å skape arbeidsplassvekst:

  • Utarbeide en felles næringsstrategi for regionen
  • Utrede muligheten for å knytte Høgskolesenteret i Kongsvinger til NMBU
  • Utrede reorganisering av næringsutviklingsarbeidet slik regionen får et kraftfullt miljø som i større grad bidrar til innovasjon i eksisterende næringsliv

Analysene slår fast at regionen de siste 15 årene har hatt en større nedgang i antall arbeidsplasser enn landet for øvrig. Dette skyldes både strukturelle forhold (høy andel industri og landbruk) og forhold som ikke kan forklares med struktur. Analysene viser også at regionen har lavere utdannelsesnivå og lavere innovasjonsgrad i næringslivet enn de fleste regioner i landet.

I tillegg viser analysen at arbeidsmarkedet i Glåmdalsregionen henger svært tett sammen. Det vil si at alle kommunene i regionen (utenom en) har en gjensidig avhengighet av hverandre arbeidsmarkedsmessig sett – og at den avhengigheten er økende. Dette betyr at det er nødvendig at regionen gjør grep sammen for å øke antall arbeidsplasser. Byregionprosjektet i Glåmdalsregionen har med bakgrunn i Telemarksforsknings analyser vedtatt en klar målsetting om å jobbe for en netto økning på 100 nye arbeidsplasser i regionen pr år.

Fakta Kongsvingerregionen

Søkerkommune: Kongsvinger
Samarbeidskommuner: Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes
Folketall i regionen: 53.232 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 4.969 km²