Søknad fra Arendalsregionen (Østre Agder)

Prosjektet fokuserer på iverksetting og videreutvikling av strategier og tiltak for å bedre sysselsettingsutviklingen og attraktiviteten i byregionen Østre Agder.

Fra Østre Agder sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedmål: Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge .

Delmål: I 2017 skal Østre Agder ha:

  • Etablert et felles apparat for næringsutvikling i regionen
  • Etablert flere næringsnettverk og klynger
  • Velfungerende regionale lærings- og inspirasjonsarenaer
  • Etablert en samlet regional etablerertjeneste
  • Innført relevant kompetansemekling for næringslivet
  • Satt i gang et program for målrettet talentrekruttering
  • Etablert en Næringsarealbank
  • Øket verdiskapingen i besøksnæringene
  • Oppnådd synergi av ny infrastruktur (E18, m.m)

Østre Agder er preget av en sentral vekstakse langs E18 fra Grimstad i vest (Sentrum/UiA og Bergemoen), via Arendal (Sentrum/Stoa/Harebakken), Tvedestrand og Akland til Brokelandsheia i øst. Ny E18 fra Tvedestrand til Arendal, som ferdigstilles i 2018, forventes å forsterke bo- og arbeidsmarkedsregionen.

Fakta Østre Agder

Søkerkommune: Arendal
Samarbeidskommuner: Risør, Grimstad, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli
Folketall i regionen: 89.119 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.877 km²