Digitalt arbeidsverksted om metoder og verktøy for samfunnsutvikling

Som et bidrag til å styrke kompetansen på og innsikt i aktuelle metoder og verktøy inviterer Distriktssenteret ansatte i fylkeskommunene innenfor samfunnsplanlegging, nærings- og samfunnsutvikling til et arbeidsverksted. 

Distriktssenteret erfarer at kunnskap om metoder og verktøy for samfunnsplanlegging og utviklingsprosesser er etterspurt, både hos fylkeskommuner og distriktskommuner.  Vi i Distriktssenteret er for tiden i dialog med flere av dere i fylkeskommunene om nettopp erfaringer med og bruk av metoder og verktøy i veiledningen av kommuner i samfunnsplanlegging og –utvikling. 

Den 15. juni vil vi dele kunnskap om noen metoder og verktøy vi har testet ut i samarbeid med fylkeskommuner og distriktskommuner, blant annet i Veiledningspiloten.  Vi inviterer også til dialog om hvilke metoder/verktøy dere bruker, og hva dere tror distriktskommunene vil ha nytte av?   

På Distriktssenterets hjemmeside finner du guider, arbeidsmetoder og verktøy til bruk i utviklingsarbeid, samt veiledning i hvordan du kan bruke et knippe velprøvde arbeidsmetoder og verktøy. 

Program:

Kl 09.00-09.25: Presentasjon av erfaringer og råd fra Veiledningspiloten ved Distriktssenteret. 

Kl 09.25-09.55: Sesjon 1: metoder og verktøy.  

Kl 10.00-10.30: Sesjon 2: metoder og verktøy.  

Kl 10.30-11.00: Dialog om behovet for metoder og verktøy sett fra fylkeskommunens side. 

Påmeldingsfrist: fredag 9. juni.