Fagområde: Næringsutvikling

Ski heile året

Prosjekt som tek utgangspunkt i ei satsing på skiturisme heile året, som ein drivar for bulyst i distriktskommunane Voss, Jondal og Odda i Hordaland

Prosjektet er eit interessant samarbeid på tvers av etablerte destinasjons- og kommunegrenser. Ved å lage eit breiare aktivitetstilbod, blir stadene meir attraktive både for turistar og eigne innbyggjarar. Destinasjon Voss har prosjektansvar for denne satsinga.

Prosjektet er tildelt 1 450 000 i Bulystmidlar i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon. Distriktssenteret har ikkje vurdert prosjektet, og presentasjonen inneheld mindre informasjon enn dei lokale utviklingsarbeida vi har vurdert.