Bilde av butikker og kai.

Boligsatsing bygger bygda

Boligsatsinger virker positivt både på boligmarked og lokalsamfunn i distriktskommuner, viser en ny rapport. Boligtilbudet er blitt bredere og i bedre balanse, og kommunen samspiller bedre med private. Ikke minst har en aktiv boligpolitikk bidratt til bedre steder å bo, der det også er enklere å flytte til.

Han som fikk se andre komme

Distrikts-Norge har endret seg svært mye på noen tiår, men denne endringen handler om mye mer enn at en stor andel av ungdommene har flyttet til sentrale strøk for utdanning og jobb. I mange kommuner er halvparten av innbyggerne byttet ut siden 2006.

Er det kommunen som fortel kven eg er?

Eg kjem frå Odda. Eg bur på Steinkjer. Det er den enkle historia. Eg er odding, harding, steinkjerbygg, ogndaling – alt etter korleis du spør. Så har eg budd i Høyanger, Brønnøysund og Stirling. Kan det ha noko med kommunereform og eventuelle kommunesamanslåingar å gjere?

Kommunereform som demokratiløft

Alt før kommunereformen har lagt seg klar i startgropa, har mange kommunar teke turen ut i løypa for å finne ut kva dei kan få til og kven dei skal samarbeide med. Vi er ikkje overraska over at mange tenkjer veldig mykje på framtidig tenesteproduksjon og gløymer områda der dei kan hente store vinstar: samfunnsutvikling og lokaldemokrati.

Kommunereform – ikkje berre storleik

I dag overleverte ekspertutvalet sin delrapport Kriterier for god kommunestruktur, og det er lett å feste seg ved tilrådinga om at kommunar for å løyse dagens oppgåver godt bør ha 15 000-20 000 innbyggjarar. Folketalsdiskusjonen kjem lett i vegen for det som er vesentleg: At kommunane framleis skal sikre god samfunnsutvikling og lokaldemokrati.