Fagområde: Ung i Distrikts-Norge
12 personer stilt opp som i et klassebilde. Foto.
Ungdommens distriktspanel samla til oppstart hos statsministeren og kommunalministeren 17. januar 2020. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Framtida til hjembygda mi er ganske lys

Av: deltakerne i Ungdommens distriktspanel

Det ønsker vi i Ungdommens distriktspanel skal være gjennomgangstonen i Distrikts-Norge. Vi ser en fremtid der vi har muligheter. Det er viktig med lokalsamfunn som er stolte av seg selv, har troa på egne innbyggere og heier på hverandre. Vi må være rause nok til å heie på nabobygda og nabokommunene.

De ti rådene med forslag til tiltak peker på hva som skal til for at unge skal ha lyst til å bo, arbeide og investere framtida si i distriktene. Selv om nasjonale tiltak og gode rammevilkår er viktige, er det ikke alt. Vi som bor i distriktene, må selv ta ansvar.

Hvilke bilder ser du for deg når du hører ordet distrikt? Kanskje ser du ferjeturen til en øy i havgapet. Kanskje ser du en gård med lang vei til nærmeste nabo. Kanskje ser du en liten plass som prøver å være by. Vi ser en fremtid der vi har muligheter. Muligheter vi må bli enda flinkere å snakke om.

Bygda bør fortsatt være ei bygd som utvikler og bevarer sine særegenheter. Kvalitetene bør anerkjennes, omfavnes og snakkes varmt om. I enda mindre grad bør man lete etter feil og mangler, men heller vektlegge de gode sidene med gode oppvekstvilkår, nærhet til naturen og bedrifter som skaper noe. Husk at drømmejobben like godt kan være på bygda.

Det er viktig å kunne kjenne tilhørighet og bli inkludert på plassen en bosetter seg. Det er også viktig med grunnleggende tjenester som legger til rette for mulighetene og tar vare på tryggheten. Kommunen, frivilligheten og næringslivet kan gjøre mye for å legge til rette. Gi ungdommen reell innflytelse. La de unges engasjement blomstre, og møt dem med respekt. De unge har mye kunnskap og nye tanker om fremtidig og ansvarlig utvikling av distriktet.

Lytt til innbyggerne. Hei på hverandre. Snakk hverandre opp, ikke ned. Ja, for hvordan snakker vi egentlig om distriktene? Hvilke ord og begreper bruker vi, og hvilke historier blir fortalt? Vi har utfordringer som må tas tak i, men jammen har vi muligheter også. Skap muligheter for næringsutvikling, for jobbfellesskap og for hverandre.

Vis fram kvalitetene. Fortell hva som går bra, hva dere får til og hvilke muligheter vi har hos dere. Alt er ikke perfekt, og det er heller ikke målet. Pass på at det er rom for uenighet, men med gode og åpne rom for samtale hvor utfordringer drøftes og løsninger diskuteres med gjensidig respekt.

Det skal være rom for alle, og det skal gå an å skille seg ut, være akkurat den du er. Kommunene må sette seg i førersetet og bidra til at distriktene er attraktive i framtida. Samarbeid med naboen i stedet for å dra i hverandres retning og ødelegge for hverandre. Tenk nytt. Dyrk det unike. Dra sammen.

I Ungdommens distriktspanel har vi tro på ei framtid i distriktet, og vi vil selv delta for at våre råd skal bli fulgt opp. Distriktsutvikling er et stort lagspill, så nå inviterer vi både regjering, storting, fylker, kommuner, næringslivet og folk flest med inn på banen.

Se Ungdommens distriktspanels 10 råd til regjeringen.