Tynset og Røros som motorer i regional utvikling

Tynset og Røros kommuner er regionsentre for de åtte kommunene i Fjellregionen beliggende i to fylkeskommuner.

Fra Fjellregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedmålet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere i Fjellregionen med Tynset og Røros som motorer i regional utvikling. Hovedinnsatser er:

  • Lokalmathovedstaden Røros
  • Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros status som verdensarv-sted
  • Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene på Tynset
  • Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)

Det legges opp til et bredt samarbeid med en lang rekke sentrale aktører for å samordne arbeid, utarbeide strategier og iverksette tiltak på alle områdene.

Samfunnsanalyse

Fakta Fjellregionen

Søkerkommune: Tynset
Samarbeidskommuner: Rendalen, Tolga, Alvdal, Folldal, Os, Røros, Holtålen
Folketall i regionen: 22.716 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 12.094 km²