Notodden

I løpet av Byregionprogrammet har Notodden fått større kunnskap om næringsmessige utfordringer i regionen. Gjennom prosjektet er det utviklet delingskultur og kommunene har utvidet samarbeidet om næringsplaner. Pilotbedrifter som tilbyr tekniske og innovative løsninger på miljø og renseteknologi er i startet opp.

Mål for Notodden

  • å utvikle en delingskultur for kommunenes næringsapparater og planavdelinger. Flere av kommunene som inngår i dette prosjektet har få ressurser og små fagmiljøer.
  • infrastruktur og omstilling som viktige mulighetsvindu for samarbeid og økonomisk vekst

Resultater

  • Prosjektet har lagt et godt grunnlag for en delingskultur og mer bevisst næringsutvikling for hele regionen. Nabokommunens suksess er positivt for alle. Institusjonell kapasitet og kultur ble i fase I avdekket som den viktigste flaskehalsen. Fokuset er å skape arbeidsplasser.
  • Utvidet samarbeid om næringsplanarbeid, hvor formålet bl.a. er å avdekke felles interesseområder og synergier. De fleste kommuner som deltar i prosjektet er i gang med nye næringsplaner, og dette arbeidet har derfor blitt en naturlig del av prosjektet.
  • Regionalt samarbeid om tekniske og innovative løsninger på miljø og renseteknologi, med konkret bedriftscase i pilotkommuner.
  • Fått større kunnskap om næringsmessige utfordringer i regionen.

Notoddens råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Innovative offentlige anskaffelser, kommunene er store bestillere og kan bidra sterkt i innovasjon og styrking av det lokale næringslivet.
  2. Tillit og unne hverandre suksess, bli enige om hvor man samarbeider og hvor man konkurrerer om innbyggere og bedrifter/arbeidstakere.
  3. Næringsutvikling, kommunene har en fasiliterings- og tilretteleggingsrolle for næringsutvikling. Hvordan kan denne rollen aktiviseres til konkrete samspillsresultater for å ta ut næringspotensialet i regionen?

Dette jobber byregionen med etter programslutt

Jobber med en oversikt over fremtidens kommunale utfordringer i regionen. Utfordre næringslivet i regionen til å tenke samarbeid og utvikle innovative løsninger for fremtidige offentlige utfordringer. De har utfordret kommunene i regionen til å legge frem konkrete problemstillinger innenfor vann- og avløp/forurensning. Hvordan kan utfordringene bli løst ved hjelp av innovative og tekniske muligheter blant ulike tilbydere i regionen. Hvordan kan i så fall tilbyderne (leverandører) benytte denne kompetansen på å løfte seg inn mot større og krevende markeder.

Utdrag fra Notodden sin søknad til Byregionprogrammet

Regionen har valgt to gjennomgående tema som tilnærming for å skape flere arbeidsplasser i basisnæringer og besøksnæringer: Vertskapsrollen i næringsetablering og utvikling av strategier for bruk av Høgskolene i regionen og relevante norske forskningsmiljø.

Målsettingene er å skape flere arbeidsplasser i basisnæringer og besøksnæringer. Det ser ut til at strategisk kompetanse og en utviklet delingskultur er en minimumsfaktor i kommunene, samtidig som vi ser at næringslivet i en tid med store omstillinger og sterk konkurranse trenger til å inngå i sammenhenger som gir merverdi. Dette prosjektet vil lage strategier for styrking av vertskapsrollen og næringssamarbeid.

Prosjektet ønsker å se nærmere på basisnæringene sin rolle for å videreutvikle de tjenesteproduserende regionale næringene for slik å gjøre industrilokomotivene mer konkurransedyktige og for å styrke underleverandører gjennom samarbeid og FoU. Relevante regionale leverandørnæringer for disse lokomotivene trenger å utvikle en delingskultur for å bli så store at de utgjør en kritisk masse.

Dokumenter

Fakta Notodden

Søkerkommune: Notodden
Samarbeidskommune: Kongsberg, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord
Folketall i regionen: 54.165 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 5.150 km²