«Vennskap bygges av delte gleder – ikke av delte bekymringer»

Det nye Partnerskapet, der regionen er utvidet fra to til seks kommuner, ser infrastruktur og omstilling som viktige mulighetsvindu for samarbeid og økonomisk vekst. UNESCO-nominasjonen av Rjukan – Notodden til verdensarvlisten og Kongsberg som globalt industrilokomotiv spiller sentrale roller.

Fra Notodden sin søknad til Byregionprogrammet:

Regionen har valgt to gjennomgående tema som tilnærming for å skape flere arbeidsplasser i basisnæringer og besøksnæringer: Vertskapsrollen i næringsetablering og utvikling av strategier for bruk av Høgskolene i regionen og relevante norske forskningsmiljø.

Målsettingene er å skape flere arbeidsplasser i basisnæringer og besøksnæringer. Det ser ut til at strategisk kompetanse og en utviklet delingskultur er en minimumsfaktor i kommunene, samtidig som vi ser at næringslivet i en tid med store omstillinger og sterk konkurranse trenger til å inngå i sammenhenger som gir merverdi. Dette prosjektet vil lage strategier for styrking av vertskapsrollen og næringssamarbeid.

Prosjektet ønsker å se nærmere på basisnæringene sin rolle for å videreutvikle de tjenesteproduserende regionale næringene for slik å gjøre industrilokomotivene mer konkurransedyktige og for å styrke underleverandører gjennom samarbeid og FoU. Relevante regionale leverandørnæringer for disse lokomotivene trenger å utvikle en delingskultur for å bli så store at de utgjør en kritisk masse.

Fakta Notodden

Søkerkommune: Notodden
Samarbeidskommune: Kongsberg, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord
Folketall i regionen: 54.165 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 5.150 km²