Region Namdal

Gjennom utvikling av en moderne infrastruktur skal samspillet i Namsosregionens styrkes og regionens økonomiske vekstkraft skal øke.

Fra Region Namdal sin søknad til Byregionprogrammet:

Fase 2 rettes mot; Moderne infrastruktur, koordinering/profesjonalisering av næringsapparatet og regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene.

Utgangspunktet er utfordringer det ble pekt på i fase 1;store avstander og behov for oppgradering av infrastruktur, næringsstruktur med høy andel i tradisjonelle næringer som landbruk, som over tid har hatt nedgang i antall sysselsatte, fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat og mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft. Videre ble det i samfunnsanalysen pekt ut fire tiltak som muligheter til å fremme vekst i Namsosregionen:

  1. Samordning av næringsutviklingsmiljøene
  2. Etablering av en regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene

Alle områdene som samfunnsanalysen har pekt på er viktige for å fremme økonomisk vekst, og ikke minst for å styrke samhandlingen mellom regionbyen Namsos og dens omland.

Fakta Region Namdal

Søkerkommune: Namsos
Samarbeidskommuner: Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka
Folketall i regionen: 38.843 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 13.783 km²