Namsosregionen

Namsosregionen har i løpet av Byregionprogrammet forsterket den politiske samhandlingen mellom kommunene. De står sammen om viktige mål og saker som er av betydning for kommunene i regionen. De to tidligere regionrådene ble lagt ned og erstattet med et nytt regionråd for 14 kommuner.
Kompetanseforum Namdal er etablert, og regionen har satt i gang en felles kystsoneplan.

Mål for Namsosregionen

  • Øke regionens vekstkraft gjennom utvikling av moderne infrastruktur

Resultater

Namsosregionen har forsterket den politiske samhandlingen mellom kommunene. De står sammen om viktige mål og saker som betyr noe for kommunen i regionen.
De har satt i gang en felles kystsoneplan, og har etablert Kompetanseforum Namdal.

De to tidligere regionrådene har blitt lagt ned og erstattet av ett nytt regionråd for 14 kommuner.

Namsosregionens råd for samarbeid om regional utvikling

  1. Dyrke enighet og politisk samhandling (trekke i lag- i samme retning)
  2. Godt samspill med andre regionale aktører
  3. Forsterke det som går godt. Redusere ulemper/faktorer som hindrer utvikling

Dette jobber byregionen med etter programslutt

  • Videreføre etablerte forum innenfor kompetanse/rekruttering, næringsutvikling og samferdsel
  • Forsterke gode, igangsatte tiltak
  • Sette i gang nye tiltak/prosjekter (utviklingsarbeid)
Utdrag fra Region Namdal sin søknad til Byregionprogrammet

Fase 2 rettes mot; Moderne infrastruktur, koordinering/profesjonalisering av næringsapparatet og regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene.

Utgangspunktet er utfordringer det ble pekt på i fase 1;store avstander og behov for oppgradering av infrastruktur, næringsstruktur med høy andel i tradisjonelle næringer som landbruk, som over tid har hatt nedgang i antall sysselsatte, fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat og mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft. Videre ble det i samfunnsanalysen pekt ut fire tiltak som muligheter til å fremme vekst i Namsosregionen:

  1. Samordning av næringsutviklingsmiljøene
  2. Etablering av en regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene

Alle områdene som samfunnsanalysen har pekt på er viktige for å fremme økonomisk vekst, og ikke minst for å styrke samhandlingen mellom regionbyen Namsos og dens omland.

Dokumenter

Fakta Namsosregionen

Søkerkommune: Namsos
Samarbeidskommuner: Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka
Folketall i regionen: 38.843 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 13.783 km²