Harstadregionen – samspill imella bygd og by

Harstadregionens konkrete prosjektmål for fase 2 er å utarbeide en interregional utviklingsplan for økonomisk vekst og samhandling.

Fra Harstadregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa og regionrådet gått inn for følgende temaer: næringsutvikling og stedsutvikling.

Prosjektarbeidet i fase 2 går ut på å gjennomføre en inkluderende utviklingsprosess som vil bidra til en helhetlig, positiv og bærekraftig samfunnsutvikling for fellesregionen Ofoten og Sør-Troms. Nettverket skal ha deltakere fra alle kommuner og fra begge regioners nærings- og kulturliv. Vi skal dele arbeidsprosessen i to temaområder: stedsutvikling og næringsutvikling.

Vi skal utarbeide en overordnet, konkret plan for nærings- og stedsutvikling med et høyt og realiserbart ambisjonsnivå. Ved å ta tak i hver kommunes prioriterte næringer og steder, skal vi skape en god og involverende prosess. Dette skal bli en aktiv og handlingsrettet plan med konkrete tiltak. Ansvarliggjøring av gjennomføring/tiltak skal også spesifiseres. Regionrådene vil ha en koordinerende rolle for å sette i gang tiltak overfor eierkommuner, kunnskapsmiljøer og nærings- og kulturliv.

Fakta Harstadregionen

Søkerkommune: Harstad
Samarbeidskommuner: Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen
Folketall i regionen: 36.514 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.663 km²