Harstadregionen

Harstadregionen har i løpet av Byregionprogrammeg laget felles regional næringsplan for syv kommuner. De næringsansvarlige i kommunene har etablert nettverk og samarbeider bedre. Regionen skal gjennomføre mange tiltak framover og nettsiden Re:tank utviklingsplan gir oversikt.

Mål for Harstadregionen

 • Utarbeide en regional utviklingsplan med fokus på steds- og næringsutvikling
 • Utarbeide tiltaksplan med ansvarlige for gjennomføring
 • Fokus på de unge og en grønn profil

Resultater

 • De syv kommunene har for første gang utarbeidet en felles plan for vekst og utvikling. Tiltaksarbeidet begynner andre halvår i 2018. Nybrottsarbeid å jobbe så konkret på tvers av kommunegrensene. Viljen til å få dette til er til stede. Tiltakene synliggjøres på nettsiden Re:tenk utviklingsplan.
 • Bedre samarbeid og et etablert nettverk av næringsansvarlige i alle syv kommunene. De lærer av hverandre og har felles utfordringer.
 • Etablering av en bransjeuavhengig næringskonferanse der ordførerne er vertskap. Arrangeres for andre gang høsten 2018.

Harstadregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Har en god plan for kommunikasjon og synlighet av regionale prosesser; forankring både internt og eksternt.
 2. Ha med folk som har handlingskompetanse. Det hjelper ingenting med analyser, planer og strategier hvis ingen gjennomfører.
 3. Ting går sjelden som planlagt; være åpen for endringer og justeringer underveis.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Ordførere, næringsansvarlige og prosjektleder i regionrådet har alle fått ansvar for gjennomføring av tiltak. Arbeidet kan følges på Re:tenk utviklingsplan.
 • Sør-Troms og Ofoten regionråd arrangerer 24. oktober næringskonferansen Re:tenk for andre gang (første gang var høsten 2016, da var kun Sør-Troms arrangør). De samarbeider med næringsforeninger, UiT Harstad og Narvik m.fl. Har lært av Agenda-konferansen i Haugesund.
Utdrag fra Harstadregionen sin søknad til Byregionprogrammet

På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa og regionrådet gått inn for følgende temaer: næringsutvikling og stedsutvikling.

Prosjektarbeidet i fase 2 går ut på å gjennomføre en inkluderende utviklingsprosess som vil bidra til en helhetlig, positiv og bærekraftig samfunnsutvikling for fellesregionen Ofoten og Sør-Troms. Nettverket skal ha deltakere fra alle kommuner og fra begge regioners nærings- og kulturliv. Vi skal dele arbeidsprosessen i to temaområder: stedsutvikling og næringsutvikling.

Vi skal utarbeide en overordnet, konkret plan for nærings- og stedsutvikling med et høyt og realiserbart ambisjonsnivå. Ved å ta tak i hver kommunes prioriterte næringer og steder, skal vi skape en god og involverende prosess. Dette skal bli en aktiv og handlingsrettet plan med konkrete tiltak. Ansvarliggjøring av gjennomføring/tiltak skal også spesifiseres. Regionrådene vil ha en koordinerende rolle for å sette i gang tiltak overfor eierkommuner, kunnskapsmiljøer og nærings- og kulturliv.

Dokumenter

Fakta Harstadregionen

Søkerkommune: Harstad
Samarbeidskommuner: Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen
Folketall i regionen: 36.514 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.663 km²