Byregionprogrammet Gjøvikregionen fase 2

Prosjektet skal i hovedsak bidra til å øke antall arbeidsplasser innenfor basisnæringene, med fokus på framtidens industri og matproduksjon, samt teknologitjenester med basis i IKT-miljøet som er under oppbygging regionalt.

Fra Gjøvikregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Gjøvikregionen har valgt tema arbeidsplassutvikling, med særlig fokus på basisnæringene, for Byregionprogrammets fase II. Søkerkommunene har valgt å prioritere følgende innsatsområder:

  • Industri –  handler om å ta bransjen inn i «Industri 4.0». I Industri 4.0 knyttes produkter, prosesser og mennesker sammen på nye og mer fleksible måter ved hjelp av IKT.
  • IKT –  satser på å få flere aktører innenfor bransjen til å etablere seg i regionen. Det skal etableres et godt, regionalt mottaksapparat fra ide til industrialisert produkt/tjeneste for å utnytte det fulle potensialet til studenter og FoU-miljø.
  • Mat –  skal skape nye arbeidsplasser gjennom å beholde en større andel av verdiskapingen i næringskjeden i regionen.

Prosjektet har definert fire hovedaktiviteter/utviklingsfokus som skal gjennomføres på tvers av de tre innsatsområdene:

  • Utvikle og beslutte en felles og langsiktig næringsutviklingsstrategi for regionen. Strategien skal utvikles gjennom bruk av bl.a. en foresight-prosess.
  • Felles handlingsplan for kommersialisering av forsknings- og utviklingsresultater i søkerkommunene.
  • Felles kommunikasjonsstrategi for regionen med hensikt å attrahere nye næringslivsaktører.
  • Opprettelse av et felles program for økt endringshastighet i eksisterende næ-ringsliv.

Det er et regionalt ønske om et sterkt og attraktivt regionsenter som kan være en motor for hele omlandet.

Fakta Gjøvikregionen

Søkerkommune: Gjøvik
Samarbeidskommuner: Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten, Vestre Toten
Folketall i regionen: 70.523 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 2.925 km²