Byregionprogram for Elverumregionen

Elverumregionen er en region i vekst og har i dag over 29.000 innbyggere, men har ikke inntil nå være attraktiv nok for vekst i regionale arbeidsplasser.

Fra Elverumregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Vårt mål er i gjennom prosesser å iverksette de strategier som kan stimulere til etablering av flere regionale arbeidsplasser. Parallelt med dette arbeider vi aktivt med boattraktivitet og kompetansebygging.

Elverumregionen har ikke deltatt i fase 1 av Byregionprogrammet. Regionen har arbeidet med kartlegging av muligheter og utfordringer, som støttes opp av Samfunnsanalysen, og har behov for å jobbe effektivt med regionale aktiviteter. Ønsket resultat:

  • Minimum 100 arbeidsplasser, med hovedfokus på regionale arbeidsplasser.
  • Nyetablering av 2-3 små eller mellomstore bedrifter årlig.
  • Øke bosetting med minimum 200 personer som resultat av at familier flytter til regionen.
  • Gjennom koordinering med den regionale attraktivitetskampanjen, Visit Elverum-Regionen og ERNU´s øvrige aktiviteter, skape et nasjonalt omdømme for at regionen er attraktiv for etableringer og ytterligere stimulere bo attraktivitet.

Våler kommune har deltatt i fase 1 med Glåmdalsregionen, og ønsker å delta i fase 2 både i Glåmdalsregionen og Elverumregionen.

Fakta Elverumregionen

Søkerkommune: Elverum
Samarbeidskommuner: Våler, Åmot
Folketall i regionen: 29.040 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.180 km²