Elverumregionen

Elverumregionen har i løpet av Byregionprogrammet etablert nettverk for næringsdrivende i samarbeid med kommunen, og forankret prosjektet til nettverk og kommunale premissgivere. De har i tillegg etablert en merkevareplattform med visuell identitet for regionene der kommunene og næringslivet har medvirket.

Mål for Elverumregionen

Målet er å iverksette de strategier som kan stimulere til etablering av flere regionale arbeidsplasser, boattraktivitet og kompetansebygging.

 • Minimum 100 arbeidsplasser, med hovedfokus på regionale arbeidsplasser.
 • Nyetablering av 2-3 små eller mellomstore bedrifter årlig.
 • Øke bosetting med minimum 200 personer som resultat av at familier flytter til regionen.
 • Gjennom koordinering med den regionale attraktivitetskampanjen, Visit Elverum-Regionen og ERNU´s øvrige aktiviteter, skape et nasjonalt omdømme for at regionen er attraktiv for etableringer og ytterligere stimulere bo attraktivitet.

Resultater

 • Etablering av nettverk for næringsdrivende i samarbeid med kommunen.
 • Innsalg og forankring av Byregionprogrammet til nettverk og kommunale premissgivere.
 • Etablere en merkevareplattform med visuell identitet for regionen hvor kommunene og næringslivet har medvirket.

Elverumregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Viktig å etablere et godt samarbeid mellom kommunene (små og store)
 2. Kommuniser jevnlig med ordførere, rådmenn og andre viktige ressurser i kommunene for å få gjennomført og iverksatt enkelte tiltak.
 3. Kartlegg hvilke utfordringer næringslivet har, og forsøk å løse eller bidra til å løse de utfordringene næringslivet har i møtet med kommunen og regionen.

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Nettverk for næringslivet
 • Profilering av regionen
 • Næringsutvikling med fokus på nyetableringer
Utdrag fra Elverumregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Vårt mål er i gjennom prosesser å iverksette de strategier som kan stimulere til etablering av flere regionale arbeidsplasser. Parallelt med dette arbeider vi aktivt med boattraktivitet og kompetansebygging. Elverumregionen har ikke deltatt i fase 1 av Byregionprogrammet. Regionen har arbeidet med kartlegging av muligheter og utfordringer, som støttes opp av Samfunnsanalysen, og har behov for å jobbe effektivt med regionale aktiviteter. Ønsket resultat:

 • Minimum 100 arbeidsplasser, med hovedfokus på regionale arbeidsplasser.
 • Nyetablering av 2-3 små eller mellomstore bedrifter årlig.
 • Øke bosetting med minimum 200 personer som resultat av at familier flytter til regionen.
 • Gjennom koordinering med den regionale attraktivitetskampanjen, Visit Elverum-Regionen og ERNU´s øvrige aktiviteter, skape et nasjonalt omdømme for at regionen er attraktiv for etableringer og ytterligere stimulere bo attraktivitet.

Våler kommune har deltatt i fase 1 med Glåmdalsregionen, og ønsker å delta i fase 2 både i Glåmdalsregionen og Elverumregionen.

Dokumenter

Fakta Elverumregionen

Søkerkommune: Elverum
Samarbeidskommuner: Våler, Åmot
Folketall i regionen: 29.040 (1.jan 2015)
Areal i regionen: 3.180 km²