Alstahaugregionen

I løpet av Byregionprogrammet har Alstahaugregionen styrket sin evne til å se felles utfordringer og løsninger, og fått utarbeidet felles strategisk næringsplan der hovedmålet er å skape felles bo- og arbeidsregion som gir grunnlag for vekst i sysselsetting, befolkning og besøk.

Mål for Alstahaugregionen

 • Konkretisere en handlingsplan for strategisk regional næringsplan
 • Gjennomføre handlingsplanen

Resultater

 • Byregionen er blitt bedre på kommunikasjon mellom kommunene i prosjektsamarbeidet, og bedre til å se felles utfordringer og løse dem sammen.
 • Av ikke-planlagte resultater er viljen til i fellesskap å lete etter oppgaver som bør håndteres i fellesskap.

Alstahaugregionens råd for samarbeid om regional utvikling

 1. Organiser samarbeidet
 2. Løs oppgavene innafor etablert organisasjon
 3. Ikke lag nye strukturer ved siden av driftsorganisasjonen

Dette jobber byregionen med etter programslutt

 • Videreføre samarbeidet innafor rammen av ordinær drift.
 • Samordne og gi oppgaver til institusjonene Helgeland Regionråd, Regionalparken, RKKene.
 • Implementere Smart tenkingen i all planlegging
 • Digitaliseringsstrategier
Utdrag fra Alstahaugregionen sin søknad til Byregionprogrammet

Hovedfokusområder vil være infrastruktur, kompetanse, posisjonering og samarbeid. Prosjektmålet blir dermed å konkretisere og gjennomføre en handlingsplan med tiltak som støtter opp om overnevnte.

 • prioritering av fokusområder identifisert i Strategisk Næringsplan (STP)
 • prioritering av tiltak/prosjekter innenfor fokusområdene
 • etablering av prosjektorg. inkl samarbeidspartnere, samt rekruttering av   prosess-/prosjektleder
 • detaljert prosjektplan for valgte områder

Regionen har gjennomført samfunnsanalyse som igjen har resultert i felles STP. Denne danner utgangspunkt for handlingsplan og valg av tiltak i Fase 2.

Dokumenter

Fakta Alstahaugregionen

Søkerkommune: Alstahaug
Samarbeidskommuner: Herøy, Leirfjord, Dønna, Vefsn
Folketall i regionen: 26.138 (1. jan. 2015)
Areal i regionen: 2.727 km²