Fra plan til handling

Alstahaugregionen har fått utarbeidet felles strategisk næringsplan der hovedmålet er å skape felles bo- og arbeidsregion som gir grunnlag for vekst i sysselsetting, befolkning og besøk.

Fra Alstahaugregionen sin søknad til Byregionprogrammet:

Hovedfokusområder vil være infrastruktur, kompetanse, posisjonering og samarbeid. Prosjektmålet blir dermed å konkretisere og gjennomføre en handlingsplan med tiltak som støtter opp om overnevnte.

  • prioritering av fokusområder identifisert i Strategisk Næringsplan (STP)
  • prioritering av tiltak/prosjekter innenfor fokusområdene
  • etablering av prosjektorg. inkl samarbeidspartnere, samt rekruttering av   prosess-/prosjektleder
  • detaljert prosjektplan for valgte områder

Regionen har gjennomført samfunnsanalyse som igjen har resultert i felles STP. Denne danner utgangspunkt for handlingsplan og valg av tiltak i Fase 2.

Fakta Alstahaugregionen

Søkerkommune: Alstahaug
Samarbeidskommuner: Herøy, Leirfjord, Dønna, Vefsn
Folketall i regionen: 26.138 (1. jan. 2015)
Areal i regionen: 2.727 km²