Fagområde: Inkludering

Fagsamling for bolystprosjekter med innvandring og inkludering som tema

Prosjekteiere, prosjektledere og fylkeskommuner inviteres til fagsamling med erfaring- og kunnskapsdeling i fokus. Båttransport fra Trondheim med program og kystopplevelser.

Bilder og presentasjoner fra samlingen

Fra midlertidige ansatte til permanent familiebosetting – Randi Reese, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Innvandring  og regional utvikling – Julie Nåvik Hval, KMD

Hvem er innvandrerne som bosetter seg i Distrikts-Norge? – Kristian Tronstad, NIBR.

Riktig innsats gir resultat – Marianne Solbakken, Distriktssenteret.

Prosjekterfaringer i Kysten er klar – Agelika Berg, prosjektleder.

Godt samspill mellom næringslivet og andre samfunnsaktører er avgjørende – Roger Antonsen, Bewi.

Bolyst gjennom ildsjeler – Kari Lydersen, HATS.

Bolyst/inkluderingsprosjekt i Midtre Gauldal – Mette Goa Hugdal, prosjektleder.

Utenlandsk arbeidskraft og lokal samfunnsutvikling – Gunnhild Dahle, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Integrerande arbeidsliv – film om eit bulsytprosjekt i Vang i Valdres.

Mangfold og inkludering gjør lokalsamfunn bedre!

Mange Bolystprosjekter har inkludering av innvandrere som tema og mål for sitt arbeid, et tema som både har blitt viktigere og mer framtredende i løpet av Bolystprogrammets periode. Arbeidet fortsetter, selv om Bolystprogrammet nå avsluttes. Vi ser også at det er stor motivasjon i kommuner og fylkeskommuner for å jobbe enda mer aktivt og målrettet for at innvandrere skal delta og inkluderes i arbeid- og samfunnsliv. Prosjekter i kommunene som har sammenfallende mål og innhold med bolystprosjektene, men som er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inviteres også til fagsamlingen. For læring og videre utvikling er det er viktig å løfte fram resultater som er skapt, og dele gode modeller for å jobbe videre med temaet.

Det finnes mye erfaringer lokalt om at innvandrere bidrar til lokal samfunnsutvikling. Distriktssenteret skal sammenstille erfaringer og resultat fra bolystarbeidet rundt om i landet og arrangerer derfor denne fagsamlingen i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kysten er klar og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Det er ikke tilfeldig at vi skal til Frøya: Kystkommunene i Sør-Trøndelag er helt avhengig av innvandrere for å møte dagens og framtidas behov for arbeidskraft i havbruksnæringen og leverandørindustrien. I Hitra og Frøya bor det folk fra 50 nasjoner og nærmere 20 prosent av innbyggerne er av utenlandsk opprinnelse. I Kysten er klar sitt bolystprosjektet «rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som utgangspunkt for bosetting og næringsutvikling» har målet vært å utvikle gode modeller for rekruttering, bosetting og inkludering av innvandrere i regionen. Deres og din erfaring er avgjørende når kunnskapen skal utvikles.

Kontaktpersoner