«Teenage Kicks!» – kulturaktører som tilflyttingsgeneratorer

Norsk Rockforbund får støtte til å gjennomføre et prosjekt som spesielt retter fokus mot ungdom, videreutvikling av lokale ildsjeler og som skal bidra til tettere samarbeid mellom lokale styresmakter og kulturaktører.

Prosjektet er tildelt 1 million i Bolystmidler i 2011.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.