Bridge over troubled water

Bridge over troubled Water er eit mangfaldig, treårig utviklingsprosjekt med utgangspunkt i kommunesenteret Bruhagen.

Prosjektet starta opp i 2010 og har tre innsatsområde:

 • Fysiske omgjevnader
 • Bu- og næringsutvikling
 • Eit levande sentrum.

Sentralt i prosjektet står Drivhuset kultur- og næringshage, som skal satse spesielt på kulturnæringar. I tillegg handlar ein del av prosjektet om å inkludere arbeidsinnvandrarar i regionen, med sikte på at dei kan busette seg meir permanent. Det finst mange arbeidsinnvandrarar frå baltiske land og Aust-Europa i kommunen. Drivhuset næringshage skal rettleie desse i høve til å etablere eiga verksemd, tilby språkopplæring og gje informasjon om lokalsamfunnet. Målet er å inkludere innvandrarar som ein ressurs i lokalsamfunnet. Det vert oppretta eige stilling til dette arbeidet.

Samarbeidspartnarar

 • Grende-/bygdelag
 • Averøy næringsforum
 • Næringslivet

Målgrupper

 • Alle typar innflyttarar
 • Ungdom
 • Kvinner
 • Entreprenører
 • Personer som er ferdig utdanna innanfor kunst, kultur og media

Bridge over troubled Water  er tildelt 3,7 millionar i Bulystmidlar i 2011. Averøy deltar også i Kom Trainee i samarbeidet med Kristiansund.

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket inngår som ein del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Arbeidet er ein del av eit større prosjekt ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.