Hopp over meny
Hopp over innhold

Gnist

Gnist er et innovasjonsprogram, særlig rettet mot distriktskommuner, med mål om å få frem bærekraftige og stedstilpassede løsninger knyttet til steds- og næringsutvikling.

Naust. Stjernehimmel i bakgrunn. Foto.

Foto: Karianne Klovning

Innovasjonsprogrammet Gnist gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping. Programmet kan komplettere, forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer Det kan også iverksette nye utviklingsprosjekter, med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser. Samskaping, designmetodikk og teknologi er sentrale verktøy.

Gnist bygger på prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, og støtter kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Formålet er å skape nye arbeidsplasser og steder folk ønsker å bo og besøke i hele landet.

En sentral del av Gnist er også kunnskaps- og erfaringsutveksling innen innovativ steds- og næringsutvikling, på tvers av kommuner og regioner.

Gnist programmet avsluttet sin tredje runde oktober 2022. Fjerde runde lanseres 1. februar 2023. Her vil bærekraft og sirkularitet være sentrale elementer i programmet. En ny dimensjon med programmet i 2023 er at kommuner av alle størrelser kan delta.

 

Gnist består av 3 deler.

Gnist kompetanse

Gnist kompetanse er et åpent, digitalt og gratis modulbasert kurs. Gjennom fire moduler får deltagerne innsikt i teori og praksis som bidrar til en mer bærekraftig og innovativ stedsutvikling. F.eks. designdrevet innovasjon, innbyggerinvolvering og medvirkning, samskaping og offentlig-privat samarbeid, samt førfase og prototyping.

Mer om kompetansedelen finnes i lenken:

En åpen og digital kompetansedel

Gnist utfordringer 2021 – 2022

Gnist utfordringer er en digital plattform hvor kommuner kan presentere sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling, som de ønsker nye og innovative løsninger på.

Mer informasjon om Gnist utfordringer finnes nedenfor:

Gnist utfordringer

Kriterier i 2021 for å bli plukket ut som Gnist-kommune

Gnist løsninger

Gnist løsninger er en tilrettelagt prosess hvor næringslivsaktører utvikler nyskapende løsninger på konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling i utvalgte kommuner.

Gnist løsninger 3.runde, 2021-2022:

En løsningsdel og konkurranseprogram for utvalgte kommuner

Gnist kommuner og følgekommuner i 2021-2022 ble valgt ut av DOGA, Fylkeskommunene, Nordic Edge og Distriktssenteret. Følgekommuner følger prosessen og er delaktig i programmet. De ble utnevnt basert på overlappende utfordringer.

Gnist-kommuner

Agder  –  Åseral

Rogaland – Suldal

Viken – Nore og Uvdal

Troms & Finnmark – Skjervøy

Vestland – Sogndal, Luster & Aurland

Innlandet – Lom

Møre og Romsdal – Vanylven

Telemark – Nome

Nordland – Sortland

Følgekommuner

Suldal –  Gjerstad

Skjervøy – Kongsvinger

Lom – Hemsedal, Tokke, Dovre

Vanylven – Stad

Nome – Eigersund, Averøy

Sortland – Kvinesdal, Østre Toten, Rana, Nordreisa

Her kan du lese om alle prosjektene til kommunene.

Her er sluttrapportene til kommunene.

 

Disse står bak Gnist

Doga og Nordic Edge står bak programmet, i samarbeid med fylkeskommuner, SIVA, Forskningsrådet, Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge og Distriktssenteret.

Les mer om Gnist på DOGA sine nettsider.


Tilbake til sidetopp
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.