Fagområde: Næringsutvikling

Naturarv, grunnlag for ny vekst og arbeidsplasser på Smøla

Strategisk planlegging, tett samarbeid med lokale gründere og et offensivt næringsapparat gir næringsutvikling og god samfunnsutvikling.

I 2009 opprettet Smøla kommune fire naturreservater og to landskapsvernområder. Store deler av øya Smøla ble dermed vernet. I kjølvannet av dette startet kommunen opp prosjektet Naturarv Smøla, en langsiktig plan for å utvikle naturbaserte opplevelser og reiseliv i kommunen. Kommunen fikk kompensasjon fra staten siden store deler av øya ble vernet.

Første gang brødrene Espen og Audun Lie Dahl tok kontakt med etablerertjenesten hoppid.no ved Smøla Nærings- og kultursenter, var det enkelt for næringsrådgiveren å se at idéene deres passet inn i kommunens strategiske plan, Naturarv Smøla. Brødrene har bestandig vært interessert i naturen og det unike fuglelivet på Smøla. 

Ideen om å dele interessene sine med andre fugleinteresserte fotoentusiaster, begynte å ta form allerede i 2009, samtidig med at store deler av Smøla ble vernet. Dette ble opptakten til et godt og langsiktig samarbeid mellom Nærings- og kultursenteret og det som på den tiden var deres selskap Smøla Naturopplevelser. Wildphoto Norway har nå spesialisert seg på fototurisme og de tar imot besøk fra hele verden.

Tre personer framfor gapahuk under bygging. Kysten og havet i bakgrunnen. Foto.

Arbeidsmøte i forbindelse med bygging av gapahuk. Næringsrådgiver Einar Kristian Wikan i dialog med kyndige håndverkere fra Smølabygg. Foto: Lena Knutsen, Smøla Nærings- og Kultursenter KF.

En vinn vinn situasjon

Ett av tiltakene i satsningen Naturarv Smøla, var å utplassere gapahuker og fotoskjul. Her kom Wildphoto Norway inn med unik fagkompetanse som Smøla kommune fikk bruk for, slik som valg av interessante observasjonssteder uten å forstyrre dyr og fugleliv. Dette er steder både vanlige turgåere og profesjonelle fuglekikkere og fotografer vil ønske å oppsøke.  

Kontaktinformasjon

Gunnlaug Kristiansen
Daglig leder Smøla Nærings- og kultursenter KF
+47 971 03 906
[email protected]
smola.kommune.no

Samarbeidet med Wildphoto Norway har vært suksess fordi vi har sammenfallende mål, sier Gunnlaug Kristiansen, leder for Nærings- og kulturesenteret og hoppid.no kontakt på Smøla.

– Wildphoto Norway kan utvikle virksomheten sin basert på kommunens satsing på naturopplevelser. Og Smøla får nye etableringer og arbeidsplasser i tråd med kommunens satsing. En vinn-vinn-situasjon, sier Kristiansen

Egen næringsvirksomhet i tråd med kommunens målsettinger

Audun Lie Dahl forteller at de følte seg ganske ferske i gamet første gang de henvendte seg til hoppid.no-kontoret på Smøla. Ett av rådene de fikk var å utforske potensialet i ideen om å selge fotosafari til fugleinteresserte. De søkte og mottok hoppid.no-midler, som ble brukt til markedsavklaring. Avklaringen gikk ut på å komme i kontakt med de riktige miljøene og å finne ut om det var interesse for fuglekikking og fototurisme på Smøla.

Etter den gode responsen fra profesjonelle miljøer, bestemte Audun seg for å si opp jobben og satse for fullt. 

– Vi fikk bekreftet at potensialet for fotosafari er enormt her på Smøla. Smøla er flatt, og lyset er fantastisk. En fuglefotograf har ingenting som forstyrrer før sola går ned i havet.

Langsiktig plan har gitt resultat

Smøla kommunes langsiktige plan med å utvikle naturbaserte opplevelser og reiseliv har gitt resultater.  

En rekke aktører har kommet til og tilbyr alt fra overnatting, matservering, havfiske og havpadling for å nevne noe. En viktig oppgave for Smøla kommune har vært å få aktørene til å samarbeide og utfylle hverandre. Slik blir dette en totalpakke Wildphoto Norway og andre virksomheter kan nyttiggjøre seg når fugleinteresserte kommer til øya.  

Samarbeid leder til nyskaping og at kommunen får flere bein å stå på

Bedriften Biotope arkitekter, som har spesialisert seg på arkitektur for naturopplevelser, fikk i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for Smøla kommune. Det påfølgende samarbeidet har resultert i flere fotoskjul og gapahuker. Biotope arkitekter kan fortelle at samarbeidet med Wildphoto Norway og Smøla Nærings- og kultursenter er et prakteksempel på hva godt samarbeid kan føre til, og har anbefalt andre kommuner og forretningsforbindelser å dra til Smøla for å lære.

Flytende konstruksjon med tre vinduer. Foto.

Diamanten. Foto: Audun Lie Dahl.

Samarbeidet har også ført til den største satsingen for Wildphoto Norway så langt. Prosjektet fikk navnet Diamanten og er verdens eneste flytende fotoskjul. Biotope fikk tegneoppdraget. Flåten er formet som en trekant og veier seks tonn. Den har innebygd varme og ladestasjon for kamerautstyr, og kan senkes og heves på havoverflaten. Prosjektet krevde både kompetanse til utviklingsarbeid, konstruksjon og bygging. Her bidro Smøla kommune med å finansiere utvikling av design og plantegninger.  

– Støtten vi fikk fra næringsfondet til plantegninger og design, som var en betydelig del av totalkostnaden, var viktig for at vi kunne realisere prosjektet, sier Audun Lie Dahl.

Innovasjon Norge bidro med støtte til bygging av konstruksjonen, som ble utført av BKW i Valsøyfjord. Resten av kostnadene finansierte Wildphoto Norway selv.  

– Innovasjon Norge var flink på oppfølging og veldig hjelpsomme. Det bidro til at vi kunne bruke krefter på det vi har mest kompetanse på, foteller Audun.

Smøla er mest kjent for fisketurisme, men nå er Diamanten en attraksjon som tiltrekker seg andre typer turister også. Smølasamfunnet har dermed fått flere bein å stå på som destinasjon.  

Samarbeid om markedsføring en suksessfaktor

Nærings- og kultursenteret (Smøla kommune) har hjulpet Wildphoto Norways med markedsføringsmateriell og bidratt på internasjonale messer for å sette Smøla på verdenskartet som en fugle-destinasjon.

– Samarbeid om markedsføring er særdeles viktig. At både kommunen, Wildphoto Norway og andre reiselivsaktører på Smøla kan samarbeide om nasjonal og internasjonal markedsføring, tror vi vil være en suksessfaktor, sier Gunnlaug Kristiansen.  

– For oss i Wildphoto har arbeidet med markedsføring vært en stor og krevende jobb. Å møte nye folk og skaffe gode partnere krever sine ressurser. Vi må jo gjøre jobben selv, men det har betydd mye at Smøla kommune har bidratt med kontakter og kunnskap, sier Audun Lie Dahl.

Fakta om Wildphoto Norway

Audun Lie Dahl etablerte Smøla Naturopplevelser i 2009 sammen med sin bror Espen.  Espen Lie Dahl er ornitolog med doktorgrad fra NTNU og en erfaren havørnforsker. Utgangspunktet for etableringen var Smølas unike fugleliv og brødrenes felles interesse.  Øya ble definert som important bird area allerede i 1989 og har verdens tetteste bestand av hekkende havørn. Nå er naturressursene viktig bidrag for å skape vekst og nye arbeidsplasser.  

Smøla Naturopplevelser skiftet navn til Wildphoto Norway i 2016 som et resultat av et lengre samarbeid med det Svalbardbaserte firmaet Wildphoto Travel. Wildphoto Travel kom inn som medeiere og selskapene deler på både kunnskap, markedsføring og høyt kvalifiserte turguider.   

Wildphoto Norways mål for fremtiden er vekst i antall gjestedøgn og dagsturer. På den måten kan firmaet sikre en trygg økonomi og ha flere ansatte på lønningslisten. Det blir nødvendig å følge utviklingen og fornye seg. Det krever at man må ta sjanser og prøve ut nye ting. Det er her Audun trekker frem den gode erfaringen de har hatt i møte med virkemiddelapparatet.  

– Åpenheten for nye ideer og den positive innstillingen de har blitt møtt med har vært det viktigste, samtidig har hoppid.no kontoret på Smøla vært gode sparringspartnere, forteller Audun.

Kunder fra hele verden kommer til Smøla for å legge seg i skjul for å vente på det perfekte blinkskudd. Dette er erfarne kunder som vet hva de vil ha og de betaler godt. De skal slippe å tenke på annet enn å se fugler og fotografere. Alt er inkludert i opplevelsen som Wildphoto Norway tilbyr.   

Denne teksten er produsert i samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, ved May Britt Roald og Distriktssenteret, ved Marianne Solbakken. Distriktssenteret utvikler og formidler kunnskap i tett samarbeid med fylkeskommunene.