Fagområde: Næringsutvikling

Å bli sett er viktig for gründere

Etablerere har behov for å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt. I en tidlig fase kan første møte med det lokale næringsapparatet bety mye for om gründerdrømmen realiseres.

Kvinne i båt. Hav og holmer i bakgrunn. Foto.

Mona Hegglund, EcoCamp Norway. Foto: Kristoffer Strand.

Mona Hegglund sin første kontakt med etablerertjenesten hoppid.no ved Smøla Nærings- og Kultursenter var i forbindelse med engasjement for å rydde skjærgården for plast. En mengde dugnadstimer senere har hun blitt godt kjent med det kommunale næringsapparatet.

– Gjengen på hoppid.no-kontoret er utrolig hjelpsomme og positive – jeg føler på akkurat dette, at jeg blir sett! sier Mona Hegglund, som jobber med å få etablert EcoCamp Norway, et senter for økoturisme.

Læringskurven har vært bratt. Hun har fått råd om å bli flinkere til å vise sin kompetanse og relevans, og formidle ideene sine på en tydelig og god måte.

– Jeg bobler over av ideer, men har lært at jeg må være litt mer pragmatisk enn hva jeg er som person – jeg må tenke bærekraft og innovasjon, begreper jeg aldri har hatt i mitt ordforråd tidligere.

Sammenfaller med kommunens langsiktige plan

Smøla kommune ser potensialet i å etablere EcoCamp Norway. Etableringen er også sammenfallende med kommunens langsiktige plan for å utvikle naturbaserte opplevelser og reiseliv. Kommunen bidrar med penger, kompetanse og nettverk i pilotering- og utviklingsfasen og Hegglund får tilbud om kurs i forretningsutvikling. Idéavklaringsmidler fra hoppid.no bidrar til å finne ut markedsgrunnlaget for forretningsideen. Næringsrådgiver ved det lokale hoppid.no kontoret hjelper til med evaluering og justering av konseptet etter pilot og testing av tilbudet ved EcoCampen.

Den nærmeste lagspilleren fremover blir hoppid.no på Smøla som kan hjelpe Mona Hegglund med å oppfylle drømmer.

– Smøla er en plass jeg kan bo!

EcoCamp Norway - å bry seg bli business

Mona Hegglund sitt ønske om å være til hjelp har ført henne inn i gründerrollen. Hennes drøm er å skape et internasjonalt vitenskapssenter om miljøvern, avfall og gjenbruk.

Før hun kom til Smøla jobbet hun som elektriker i offshore. Med turnus to uker på og fire uker av, etablerte hun like godt et vandrerhjem på Bali. Det ble kåret til verdens beste ny-ankommer på hostels.com.

I 2015 traff hun Stephen fra Smøla. På vei hjem fra plattform og første reise til sin nye hjemkommune, tenkte hun på de nyankomne flyktningene. Hun ville hjelpe. Dermed startet hun en innsamlingsaksjon. Dette ble til gjenbruksbutikken Nestekjærlighet. Nå går 60 prosent av overskuddet til lag og foreninger i kommunen. Initiativet Nestekjærlighet har delt ut rundt 100 000 kroner over tre år.

Gründerbedriften EcoCamp Norway er i ferd med å bli et senter for økoturisme med fokus på marint miljøvern og gjenbruk. Senteret holder til ved tidligere Innsmøla Skole som Mona Hegglund kjøpte i 2018. Gymsal, skolekjøkken og klasserom skal huse unge miljøentusiaster som brenner for å gjøre noe med maritimt avfall og gjenbruk. Nestekjærlighet flyttet også inn i lokalene til EcoCamp Norway i 2019.

Denne teksten er produsert i samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, ved May Britt Roald og Distriktssenteret, ved Marianne Solbakken. Distriktssenteret utvikler og formidler kunnskap i tett samarbeid med fylkeskommunene.