Fagområde: Næringsutvikling

Åpen dør til næringsrådgiver og tilgang på nettverk gjør det lettere

Gründere ønsker seg et lokalt og tilstedeværende næringsapparat som byr på kaffe, kunnskap og nettverk.

Person på kommandobro på båt. Radarskjerm i bakgrunnen. Foto.

Sindre Holberg – styrmann og eier av Holberg Shipping AS. Foto: privat.

I møte med det lokale næringsapparatet kan gründeren Sindre Holberg fortelle at det viktigste for ham har vært nettverket han har fått tilgang til. Hoppid.no-kontakten ved Smøla Nærings- og Kultursenter har vært en viktig døråpner. Rådgiveren har stor kontaktflate innen både reiselivs- og oppdrettsnæring. Det har gjort det mye enklere å komme i kontakt med fremtidige kunder og forretningspartnere.

– Det er helt «gromt» å være en del av åpenheten og positivismen på Smøla! Det er kjekt for oss som skal etablere oss og skape næring her, sier Sindre Holberg.

Smøla hoppid.no, nær lokalt næringsliv

Sindre Holberg er også svært fornøyd med at hoppid.no-kontoret ligger på Smøla, og dermed er lett tilgjengelig. Det er enkelt for unge etablerere å stikke innom når de trenger råd og veiledning. Saker kan avklares på en effektiv måte. Dette hadde ikke vært mulig hvis kontoret har ligget et annet sted enn på Smøla forteller Sindre.

– Rådgiverne på nærings- og kultursenteret er åpne og imøtekommende. Jeg kan komme innom og ta en løs prat, samtidig som de sparker oss gründere i riktig retning, foteller Sindre.

Den unge gründeren understreker hvor viktig den positive innstillingen han blir møtt med er, men også hvor viktig det er at sparringspartneren er kompetent og kommer med konstruktive forslag og innspill.

Sindre mottok markedsavklaringsmidler fra hoppid.no i 2015. Mye av aktiviteten var nettopp å komme i kontakt med de riktige kundene og forretningsforbindelsene. Næringsrådgiveren deltok på møter og hjalp til med kontrakter. Dette var viktig for fremdriften i etableringen av Holberg Shipping.

– Rådgiveren hjalp meg å nå de riktige folkene, finne de rette telefonnumrene og komme inn på de rette møterommene.

Tilhørighet skaper utvikling

For Sindre handler det om å skape ringvirkninger i hjemkommunen. Både å ha sin virksomhet her, og å skape arbeidsplasser.

Tidligere ordfører (2011-2019) i Smøla kommune, Roger Olsen mener at tilhørighet og ønske om å skape noe på hjemplassen kan være en faktor for å lykkes som gründer.

– Det er de unge som Sindre Holberg som skal stå for utvikling og verdiskaping i framtida. Da er det viktig at kommunen støtter opp om initiativer og ideer de unge kommer med. Gjennom elev- og ungdomsbedrifter og innovasjonscamp (Ungt Entreprenørskap) møter ungdom næringslivet og får prøvd ut sine ideer. Dette er tiltak som kan stimulere de unge til verdiskaping og utvikling for framtida, sier Roger Olsen.

Nye initiativ vokser frem som følge av strategiske satsinger i Møre og Romsdal

Holberg Shipping er også engasjert i det nystartede initiativet Smaken av Smøla sammen med partnerne Seabed Smøla, Villsaubutikken og Smøla Nærings- og Kultursenter KF. Prosjektet har fått midler fra Innovasjon Norge, og Møre og Romsdal fylkeskommunes treårige satsning på reiseliv.

Prosjektene føyer seg fint inn i rekken av nyetableringer i kommunen som støtter opp om kommunens langsiktige plan med å utvikle naturbaserte opplevelser og reiseliv: Naturarv Smøla.

Holberg Shipping ser lyst på fremtida og nye oppdrag.

– Med støtten fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge, får vi muligheten til å utvikle nye produkter som har vekstmulighet, og forhåpentlig vil det generere mer transport av turister i regionen.

Fakta om Holberg Shipping AS
Allerede som tjueåring og nyutdannet navigatør, troppet Sindre Holberg opp på Smøla Nærings- og kultursenter og fortalte at han ville bli reder. Fire år senere administrerer han fire båter og sysselsetter åtte ansatte i selskapet Holberg Shipping AS. Båtene driver service for oppdrettsnæringen og passasjertransport.

Drivkraften til Sindre Holberg er at han elsker naturen og havet, og er smølapatriot på sin hals. Han er oppvokst i båt, og det har påvirket hans livsstil og yrkesvalg. Han ser ingen poeng med å være lokalisert en annen plass enn Smøla.

– Få kan matche Nord-Vestlandet når det gjelder tilgang til marin og maritim kompetanse og muligheten til å få gjennomført sine prosjekter.

Han etablerte enkeltpersonsforetaket Cruise Destination Smøla i 2013. Gjennom selskapet sørger han og hans team for at mange cruisebåt-turister får besøkt øya. Fra 2014 har det vært årlige Cruisebåt-anløp på Smøla. Opplevelsen har blitt kåret til den beste på ruter som også besøker fantastiske steder som Svalbard. Dette skaper ringvirkninger og aktiviteter for flere reiselivsaktører på Smøla. Smøla Nærings- og kultursenter hjelper til med å legge til rette for guiding ved turene ved å bidra med sammensatt guidemateriale til stedene som besøkes på øya.

I tillegg til å drive sitt eget rederi, er Sindre Holberg styrmann på Antarctica Explorer med ekspedisjoner til Antarktis. Når han seiler utenriks, flytter han jobben online og styrer både båt og selskap fra styrhuset. Han har også god hjelp i familien som har en fot innen fiskeri og maritim næring.

Holberg Shipping er også involvert i prosjektet Smaken av Smøla, som består av fire reiselivsaktører fra Smøla. Smaken av Smøla skal utvikle attraktive opplevelsesprodukter basert på kysthistorie, lokal matproduksjon og naturbaserte opplevelser.

Mottatt støtte:

  • hoppid.no midler til markedsavklaring i tidlig fase
  • Smøla Nærings og kultursenter KF, støtte markedsføring og materiell
  • Kommunalt Næringsfond, bedriftsutvikling
  • Innovasjon Norge, utvikling av turistnæring
  • Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune, prosjekt: Smaken av Smøla

Denne teksten er produsert i samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, ved May Britt Roald og Distriktssenteret, ved Marianne Solbakken. Distriktssenteret utvikler og formidler kunnskap i tett samarbeid med fylkeskommunene.