Fosnes kommune – Nord-Trøndelag

Uansett om det er mange eller få innbyggere, skal kommuner levere gode tjenester. Interkommunalt samarbeid er derfor løsningen for fosnesbyggerne.

 Ordfører Bjørg Tingstad er opptatt av å ha tett kontakt med innbyggerne. En dag kom en skoleklasse forbi kommunehuset – og pyntet litt på den smilende ordføreren. (Foto: Fosnes kommune)

Ordfører Bjørg Tingstad er opptatt av å ha tett kontakt med innbyggerne. En dag kom en skoleklasse forbi kommunehuset – og pyntet litt på den smilende ordføreren. (Foto: Fosnes kommune)

Prioriterer å opprettholde tjenester

Fosnes kommunes største utfordring er å ha økonomi til å opprettholde gode kommunale tjenester. På grunn av kommunens geografi med ei øy, Jøa, der de fleste innbyggerne bor og fastland, er det en politisk prioritet å opprettholde to skoler. Og det koster!

– Det er generelt utfordrende å skalere ned tjenester til å være i samsvar med antall brukere, sier Bjørg Tingstad, ordfører i Fosnes kommune.

Kommunen har rundt 660 innbyggere spredt på de to øyene og fastlandet. Det er ingen av småstedene som kan kalles tettsted, og den østre delen av kommunen er nesten ubebodd.

Interkommunalt samarbeid

– Det er også en utfordring å få til ei kvalitativt god og effektiv teknisk avdeling – ingeniører vokser som kjent ikke på trær i kommuneverdenen. Vi har løst våre største utfordringer med hensyn til kompetanse, ved å være med i Midtre Namdal samkommune (Fosnes, Namsos, Namdalseid og Overhalla). Det betyr at barnevern, landbruk og miljø, utviklingsavdeling, kommuneoverlege og skattekontor er noen av tjenestene vi løser interkommunalt, sier ordfører Tingstad.

Lokker med gratis boligtomter

Fosnes er blitt mer sårbar de siste 12 årene. Pendlingen har økt i veldig stor grad; inn- og utpendling har nesten fordoblet seg de siste 10 årene. Kommunen har lav hjørnesteinsfaktor, men relativ høy bransjespesialisering.

Gjennom kommunens eget næringsapparat; Utviklingskontoret for Midtre Namdal, arbeider man med boligutvikling og tilbyr gratis boligtomter i et par av de kommunale boligfeltene. De ønsker også å utrede mulighetene for å kunne ta imot flyktninger, i tillegg til at de har ambisjoner om å realisere en flerbrukshall på Jøa. Det vurderes som det viktigste bolysttiltaket.

Distriktssenteret mener

– Deltakelse i Småkommuneprogrammet vil kunne bidra positivt til alle kommunene i samkommunen, sier tidligere rådgiver ved Distriktssenteret, Gunnar Winther.
– I likhet med mange andre små distriktskommuner, er Fosnes kommune i all hovedsak rigget for drift. Det pågår flere spennende utviklingsprosjekter i kommunen. Bygging av kommunale utleieboliger og etablering av flerbrukshall er begge eksempler på tiltak som kan styrke attraktiviteten og bolysten i kommunen, mener Winther.

Les statusvurderingen fra Fosnes.