Småkommuneprogrammet

Småkommuneprogrammet hadde som mål å auke auke utviklingskapasiteten i kommunane. Øyremerka statlege midlar til programet falt vekk i 2014 – enkelte fylkeskommuner viderefører likevel programmet.

42 kommunar deltok i programmet. Målgruppa var kommunar med mindre enn 2000 innbyggarar, og som ligg innanfor det distriktspolitiske verkeområdet soner III og IV.

Liste over deltakande kommunar
KommunerFylke
Nesseby og KarasjokFinnmark
KvænangenStorfjord, Berg og TranøyTroms
Grane, Hattfjelldal, Moskenes og LurøyNordland
Høylandet, Namdalseid, Fosnes og FlatangerNord-Trøndelag
Osen, Roan og HoltålenSør-Trøndelag
Halsa, Stordal og NorddalMøre og Romsdal
Hornindal og BalestrandSogn og Fjordane
Granvin og UlvikHordaland
KvitsøyRogaland
Åseral, Audnedal og HægebostadVest-Agder
Vegårshei, Valle og ByglandAust-Agder
Hjartdal, Fyresdal og NissedalTelemark
KrødsheradBuskerud
Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og EngerdalHedmark
Marker, Aremark og RømskogØstfold
KommunerFylke

Funn frå Småkomuneprogrammet

Bygg lag og sats på priorierte områder! Vi har oppsummert nokre av funna frå Småkommunerpogrammet.

Med utgangspunkt i statusvurderingane som vart gjort av dei 42 kommunane som deltok i programmet, har TFOU gjennomført rapporten Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner.

Gode eksempler fra småkommuner

Distriktssenteret si rolle

Distriktssenteret koordinerete programmet og samarbeidde med fylkeskommunane og kommunane om fagleg oppføging.