Småkommuneprogrammet

Småkommuneprogrammet hadde som mål å auke auke utviklingskapasiteten i kommunane. Øyremerka statlege midlar til programet falt vekk i 2014 – enkelte fylkeskommuner viderefører likevel programmet.

Desse 42 kommunane deltok i programmet. Målgruppa for programmet var kommunar med mindre enn 2000 innbyggarar, og som ligg innanfor det distriktspolitiske verkeområdet soner III og IV.

Funn frå Småkomuneprgrammet

Bygg lag og sats på priorierte områder! Vi har oppsummert nokre av funna frå Småkommunerpogrammet.

Med utgangspunkt i statusvurderingane som vart gjort av dei 42 kommunane som deltok i programmet, har TFOU gjennomført rapporten Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner.

Gode eksempler fra småkommuner

Distriktssenteret si rolle

Distriktssenteret koordinerete programmet og samarbeidde med fylkeskommunane og kommunane om fagleg oppføging.