Kommuneplankonferansen 2024: Planlegging på vippepunktet – vår vakt, vårt ansvar

Kommuneplankonferansen er en viktig møteplass for alle som jobber med samfunns- og arealplanlegging. Her får du både faglig og sosialt nettverk.

Konferansen vil blant annet handle om hvordan politiske verksteder kan brukes til å forankre beslutninger i kommuneplanens samfunnsdel, og hva den nye naturavtalen vil bety for norsk planlegging.

Nytt i årets konferansen er at verksted skal brukes som metode. Deltakerne skal ikke bare lytte, men får også gi innspill til hvordan vi best mulig bør møte de store utfordringene foran oss.

Distriktssenteret har ansvar for ett av verkstedene

På dag én leder Distriktssenteret verkstedet «Slik får vi bedre planpolitikere». Det handler om hvordan kommuneledelsen kan bruke politiske verksteder for å komme godt i gang med planstrategier og overordnet samfunnsplanlegging.

Verkstedet tar utgangpunkt i erfaringer hentet fra arbeid i distriktskommuner bla. Kompetansepilot Agder og Planlegging for politikere i Møre og Romsdal. Verkstedet er relevant for alle kommuner.

  • Du får kunnskapspåfyll og innsikt i erfaringer fra andre
  • Du får bidra med dine erfaringer og synspunkter
  • Du får inspirasjon til arbeid i egen kommune

Distriktssenteret har et pågående utviklingsarbeid som handler om gode planprosesser i kommunene og å styrke den planfaglige veilederrollen til fylkeskommunen og statsforvalteren. Erfaringene fra dette verkstedet vil vi bruke til å videreutvikle innholdet på enkelplanlegging.no og distriktssenteret.no.

Du må melde deg på verkstedet samtidig som du melder deg på konferansen.
Les mer om konferansen på nettsidene til KS.