Fra visjonære mål til konkret handling: Agenda 2030 i distriktskommuner i Norden

Hvordan kan distriktskommuner jobbe med bærekraft i sitt daglige arbeid?

I dette webinaret får du høre erfaringer og utfordringer fra nordiske kommuner og lokalsamfunn. Du vil også få presentert metoder og verktøy for å arbeide med bærekraft. 

Små distriktskommuner i Norden har mange felles utfordringer, og erfaringsdeling mellom dem kan ha stor verdi. Deltakerne inviteres  til å delta i grupperom for å dele erfaringer og reflektere rundt gode grep lokalt. Vi ønsker også å høre om hva som er utfordrende og vanskelig. 

Målgruppen for webinaret er kommunale ledere, fagpersoner som jobber med planlegging og samfunnsutvikling i distriktskommuner, samt andre interesserte.

Program:

13:00 Velkommen – Nordregio
13:10 Distriktssenteret, Norge

Resultater fra rapporten «Bærekraft i distriktskommuner». Gjennomgang av metoder og verktøy som kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling.

Med: Roar Werner Vangsnes, Seniorrådgiver i Distriktssenteret
13:25 Tingvoll kommune, Norge

Erfaringer fra arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og konkretisering av bærekraftsmålene.

Med: Odd-Arild Bugge, kommunedirektør i Tingvoll kommune
13:40 Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg
& Söderhamn kommune, SverigeÅ utvikle forståelse og lokale utviklingsplaner med utgangspunkt i bærekraftsmålene på bygdenivå, og hvordan dette koples til kommunes bærekraftsarbeid

Med: Mats Leivig, styremedlem i Leva X-ing Gävleborg og
Bitti Alvin Lehman, bygdeutvikler og prosjektleder i Söderham kommune
14:00 Ii kommune, Finnland

Med: Marjukka Manninen, Ordfører i Li og Noora Huotari forretningsutvikler.
14:15 Grupperom: Erfaringsdeling og diskusjon. 
14:50 Kommentarer fra grupperommene

 

    Logo Distriktssenteret