Bilde av butikker og kai.

Boligsatsing bygger bygda

Boligsatsinger virker positivt både på boligmarked og lokalsamfunn i distriktskommuner, viser en ny rapport. Boligtilbudet er blitt bredere og i bedre balanse, og kommunen samspiller bedre med private. Ikke minst har en aktiv boligpolitikk bidratt til bedre steder å bo, der det også er enklere å flytte til.

Han som fikk se andre komme

Distrikts-Norge har endret seg svært mye på noen tiår, men denne endringen handler om mye mer enn at en stor andel av ungdommene har flyttet til sentrale strøk for utdanning og jobb. I mange kommuner er halvparten av innbyggerne byttet ut siden 2006.

Inkludering er mer enn flyktninger

Inkludering av innvandrere er en viktig del av kommunens utviklingarbeid. Inkluderingarbeidet bør derfor omfatte flere enn kun flyktningekonsulenten, for eksempel næringkonsulenten, kulturkonsulenten, planleggeren og folkehelsekoordinatoren. Samtidig kan kommunen lære mye om organisering av inkluderingsoppgaver fra arbeidet med bosetting og introduksjonsprogram.

Inkludering som samfunnsutvikling i Gloppen kommune

For Gloppen kommune er inkluderingsarbeid en viktig del av kommunens rolle som samfunnsutvikler. 7 % av innbyggerne i kommunen er innvandrere. Arbeidsinnvandrere utgjør halvparten av disse, og familieinnvandrere og flyktninger resten. Kommunen vet at det gjenstår mye før innvandrerne er godt inkludert i lokalsamfunnet. Gloppen kommune jobber derfor helhetlig og langsiktig med inkludering.

Samhandling om inkludering Lenvik

Smart samhandling og rekruttering av dyktige fagfolk har gitt gode resultater i arbeidet med inkludering av innvandrere i Lenvik kommune. Senter for Læring og integrering gir innvandrere både språkopplæring, yrkespraksis og nettverk de trenger for å komme seg ut i arbeid.