Lokal utvikling – Punkt 8 – Handlingsplan

Arbeidet med å ta ønsket posisjon må inneholde to komponenter: 1) strategisk utvikling av reelle stedskvaliteter og 2) kreativ kommunikasjon av eksisterende stedskvaliteter og utviklingen av nye. Handlingsplanen må derfor beskrive både utviklingstiltak og kommunikasjonstiltak som bidrar til å bygge opp under ønsket posisjon.

Tid til å leve

Hovedelementer i prosjektet er å skape nye boligtilbud, videreutvikle andre kvaliteter ved lokalsamfunnet og å venne bygda til at det må komme betydelig arbeidsinnvandring i åra framover.