Fagområde: Stedsutvikling

Toke Brygge

Prosjektet skal skape bolyst og attraksjon i Drangedal sentrum.

Toke Brygge er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt, der opplevelser og aktivitet er en integrert del. Prosjektet går over en 4-års periode, og 2011 var det første året i hovedprosjektet. Prosjektet skal skape bolyst og attraksjon i Drangedal sentrum. Toke Brygge har tre delprosjekter; helhetlig konsept og fortetting i nedre sentrum, utvikling og tilrettelegging av vannfronten og kunst, kultur og opplevelser.

Overordna prosjektmål er:

  • Skape attraksjonskraft gjennom tilrettelegging av fysiske omgivelser med varige kvaliteter, der miljøvennlige og nyskapende løsninger og universell utforming står sentralt.
  • Knytte sentrum og vannfronten sammen gjennom bruk av landskapsforming, arkitektur/utbygging og kunst- og kultur som identitetsskapende elementer.
  • Integrere næringsutvikling som en del av attraksjonsprosjektet.

Toke Brygge henvender seg både til de som bor i Drangedal, pendlere, folk som har jobb, hytte, slekt eller venner i Drangedal. Et viktig element er å utvikle teori og praksis for hvordan investeringer i “det andre hjem” kan skape økonomisk og befolkningsmessig vekst. Det langsiktige målet er å nå 4200 innbyggere i Drangedal kommune.

Aktivitet, opplevelser, kunst og kultur er integrert som strategiske virkemidler i prosjektet Toke Brygge. Opplevelsesdelen i Toke Brygge vil også være den viktigste kommunikasjons- og medvirkningsplattformen, der prosjektet planlegger å involvere bredt og arbeide interaktivt med drangedøler i alle aldre. Det vil være spesielt fokus på ungdom og unge voksne.

Gjennom tiltakene i Toke Brygge vil Drangedal kommune jobbe med å øke både bostedsteds-attraktiviteten og besøksattraktiviteten. Fokus på “det andre hjem” er meget sentralt.

Prosjektet har fått tildelt to millioner kroner i Bolystmidler i 2012. Prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.