Fagområde: Tilflytting

SMAK

Senter for mat, aktivitet og kulturproduksjon.

Vestvågøy kommune arbeider helhetlig, konkret og målrettet med tanke på å inkludere tilflyttere. Gjennom SMAK – et senter for mat, aktivitet og kulturproduksjon, vil kommunen sikre bedre integrering, gjennom en bevistgjøring og aktiv kobling av nasjonal, regional og internasjonal matkultur. Lokale matprodusenter får en viktig rolle i samspill med ulike aktører og miljø.

Prosjektet har fire delmål:

  1. Etablere et velkomst- og introduksjonsprogram for alle som flytter til kommunen.
  2. Profilere regionsenteret Leknes som et sted med multikulturelle kvaliteter og attraktive sosiale og kulturelle møteplasser.
  3. Tilrettelegge for kulturbasert næringsutvikling, tuftet både på lokal, nasjonal og internasjonal identitet og kvalitet.
  4. Ungt entreprenørskap, legge til rette for etablering av minst to ungdomsbedrifter knyttet til temaet.

Prosjektet er tildelt 450 000 i Bolystmidler i 2011.

Hovedmål

Bedre integrering av tilflyttere

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

SMAK er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.